Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Projekt: Dumpa trädgårdstippen!

Med start 2021 går Borås rent och snyggt in för att motverka spridningen av trädgårdstippar runt om i Borås. Trädgårdstippar är vanligt förekommande i villaförorter där boende har trädgårdar. Trädgården ska hållas fin och till det hör att gräsmattan ska klippas och träd och buskar ska ansas. Då blir det trädgårdsrester, rester som lätt kan hamna där det inte hör hemma.

När flera hus lägger sitt trädgårdsavfall på samma ställe, oftast i en närliggande naturplätt, blir det till slut en stor hög som påverkar omgivningen negativt. Förutom trädgårdsavfall ansamlas ofta annat avfall som inte hör hemma i naturen, som till exempel glas, plast- och keramikkrukor.

Invasiva växter ett vanligt problem i trädgårdstippen

Trädgårdstipparna utgör också ofta startplats för invasiva växter att sprida sig från. I trädgårdarna finns många olika växter som importerats från andra länder där det råder andra förutsättningar. I svensk natur kan dessa växter arter expolodera i antal då det inte finns samma naturliga konkurrens som i ursprungsområdet. I Sverige, precis som i många andra länder, har ett stort antal nya växter etablerat sig så till den grad att de konkurrerar ut inhemsk flora, dessa kallas då för invasiva växter. Borås Stad har ett projekt med att lokalisera var invasiva växter finns inom kommungränsen. Mer information om projektet finns att läsa på sidan Invasiva arter i Borås.

Tipp med trädgårdsavfall med innehåll av bland annat busk- och trädris. Foto. Matilda Chocron.

Trädgårdstipp i Trandared. Foto. Matilda Chocron.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Projekt: Dumpa trädgårdstippen!

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol