Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Projekt: Dumpa trädgårdstippen!

Med start 2021 går Borås rent och snyggt in för att motverka spridningen av trädgårdstippar runt om i Borås. Trädgårdstippar är vanligt förekommande i villaförorter där boende har trädgårdar. De flesta trädgårdsägare brukar under sommarhalvåret klippa sin gräsmatta, plocka ogräs och trimma sina träd och buskar. Då blir det trädgårdsrester, rester som lätt kan hamna där det inte hör hemma.

När flera trädgårdsägare lägger sitt trädgårdsavfall på samma ställe, oftast i en närliggande gräs- eller skogsyta, blir det till slut en stor hög som påverkar omgivningen negativt. Förutom trädgårdsavfall ansamlas ofta annat avfall som inte hör hemma i naturen, som till exempel invasiva växter, glas, plast- och keramikkrukor. Trädgårdstippen utgör också ofta en yngelkammare för sniglar, sniglar som i sin tur kan leta sig tillbaks till trädgårdarna och äte upp det som odlas där.

Att slänga trädgårdsavfall, på kommunens eller på någon annans mark, är inte tillåtet. Trädgårdsavfall ska omhändertas på rätt sätt, och det finns flera skäl till det.

Invasiva växter ett vanligt problem i trädgårdstippen

Trädgårdstipparna utgör ofta också startplats för invasiva växtarter att sprida sig från. I trädgårdarna finns många olika växter som importerats från andra länder där det råder andra förutsättningar. I svensk natur kan dessa växter öka i antal då det inte finns samma naturliga konkurrens som i ursprungsområdet. I Sverige, precis som i många andra länder, har ett stort antal nya växter etablerat sig så till den grad att de konkurrerar ut inhemsk flora, dessa kallas då för invasiva växter. Invasiva växter som dominerar på stora ytor under korta perioder innebär ofta problem för pollinatörer, som bin till exempel, att hitta föda över en hel sommar. Borås Stad har ett projekt med att lokalisera var invasiva växter finns inom kommungränsen. Mer information om projektet finns att läsa på sidan om invasiva arter.

Invasiva arter i Borås

Vad kan du göra med ditt trädgårdsavfall?

Du kan till att börja med se över möjligheterna att hantera trädgårdsavfallet inom den egna trädgården. Skaffa en kompost att lägga grenar, gräs och löv i, och är avfallet för otympligt, prova att klippa ned det i mindre bitar och placera ut det runt trädgården. Små högar med grenar och löv kan gynna artmångfalden, insekter gillar förmultnande trädgrenar och har du riktig tur så kanske igelkottar trivs och övernattar i någon hög. Du kan också i begränsad utsträckning elda upp trädgårdsavfallet i trädgården (observera att du bara får elda grenar, gräs och löv), tänk dock på att säkerställa att inga djur har krypit in i det som ska eldas. Ta också kontakt med grannarna innan eldning för att informera om att du ska elda trädgårdsavfall, detta för att bibehålla en god grannsämja.

Elda upp trädgårdsavfallet

Har du inte möjlighet att ta hand om trädgårdsavfallet inom den egna trädgården så finns alternativet att lämna det till en återvinningscentral, där kan du lämna trädgårdsavfallet utan kostnad. Trädgårdsavfall som tas om hand i en återvinningscentral bearbetas och kan dels bli kompostjord eller dels bli schaktmassor till vägbyggnation. Tänk dock på att separera eventuella invasiva arter från ditt trädgårdsavfall, hur du ska hantera dessa kan du läsa på Borås Energi och Miljös webbplats. Ett annat alternativ är också att beställa hämtning av trädgårdsavfall av Borås Energi och Miljö. Mot en avgift kan du fylla en säck med trädgårdsavfall och så kommer Borås Energi och Miljö och hämtar säcken efter en avtalad tid.

Sammanfattningsvis, följande alternativ finns för att ta hand om trädgårdsavfallet på rätt sätt:

Tipp med trädgårdsavfall med innehåll av bland annat busk- och trädris. Foto: Matilda Chocron.

Trädgårdstipp i Trandared. Foto: Matilda Chocron.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Projekt: Dumpa trädgårdstippen!

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Arbetslivsförvaltningens entré.

  Arbetslivsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet