Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Hållbar Landsbygd Sjuhärad

Hållbar Landsbygd Sjuhärad är ett treårigt samverkansprojekt där vi fokuserat på att synliggöra, utveckla och skapa förutsättningar för hållbara livsstilar och verksamheter på landsbygden.

Syftet med projektet var att bredda bilden av hållbara livsstilar även utanför staden, kartlägga och synliggöra vad som redan händer inom hållbara livsstilar och verksamheter på Sjuhärads landsbygd och få fler saker att hända!

Tre olika områden inom hållbarhet har uppmärksammats från våren 2017 till 2020, då projektet avslutades. REKO-ringar var först ut som ett framgångsrikt koncept på hur man kan sälja lokal mat via digitala kanaler. Projektet utförde två stycken utvärderingar av REKO-ringar i Sjuhärad. Därefter stod begreppet Dela Mera i fokus, som syftar till delningsekonomi på olika sätt vilket lede till skapandet av Smarta Kartan Sjuhärad. Slutligen inriktades projektet på Lokalturismen – där landsbygdens sevärdheter och upplevelser uppmärksammades i kampanjen Mitt 7H- Sjuhärads hemesterfavoriter.

REKO-ring – Utvärderingar av REKO-ringar i Sjuhärad

I februari 2018 genomfördes en undersökning av folkinitiativet REKO-ring inom projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärads regi. Detta gjordes för att undersöka om REKO-ring kunde sägas vara ett gott exempel på hållbar landsbygd. Resultat visade att REKO-ring var ett uppskattat och positivt sätt att handla/sälja, för både konsument och producent och att det även gav ett mervärde. Se material rapport från år 2018 nedtill under rubriken Projektmaterial.

Februari 2020 ställdes frågan igen för att se ifall de positiva effekterna kvarstår och också se hur REKO-ring utvecklats. Rapporterna från utvärderingen REKO-ring 2020 finns att läsa på sidan:

Andra utvärderingen av REKO-ringar i Sjuhärad.

Dela mera – Smarta Kartan Sjuhärad

Smarta Kartan Sjuhärad är en webbplattform som utvecklats under projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärad och kartan ska göra det lättare att hitta och ta del av delningsinitiativ i Sjuhärad. Smarta Kartan synliggör nuvarande verksamheter och nätverk som finns i Sjuhärad och som är på gång och uppmuntrar till gemenskap, nya möten och tillgång framför ägande. På Smarta Kartan Sjuhärad listas ställen där du kan hyra, byta, låna, ge och få. På sidan kan du bland annat hitta cykelkök, bytesgrupper, öppna kontor, låneställen och digitala plattformar.

Smarta Kartan Sjuhärad Länk till annan webbplats.

Lokalturism Mitt 7H Sjuhärads hemesterfavoriter

Under oktober månad år 2019 genomfördes en tävling, Mitt 7H - Sjuhärads hemesterfavoriter, som skulle lyfta fram små och stora pärlor i Sjuhäradstrakten. Syftet var att uppmärksamma våra närliggande omgivningar och visa på alternativ till långväga resor, varför åka långt när vi har intressanta och vackra omgivningar runt hörnet? Vinnarna av tävlingen, med bilder och motiveringar, finns att läsa nedtill, Mitt 7H - Sjuhärads hemesterfavoriter.

Finansiering och samarbetsorganisation

Projektet har finansierats av Boråsregionen tillväxtmedel inom miljö. Projektet är ett samarbete mellan representanter inom miljö-, näringslivs-, turism- och landsbygdsutveckling i organisationerna Borås, Bollebygd, Ulricehamn, Svenljunga, Tranemo, Vårgårda, Leader Sjuhärad och Navet Science Center. Projektledningen låg på Miljöförvaltningen, Borås Stad.

Projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärad finns på Instagram Länk till annan webbplats. och Facebook Länk till annan webbplats.

Projektmaterial

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hållbar Landsbygd Sjuhärad

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol