Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Andra utvärderingen av REKO-ringar i Sjuhärad

I februari 2018 genomfördes en undersökning av fenomenet REKO-ring inom projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärads regi (rapporterna för 2018 finns att läsa på sidan Hållbar Landsbygd Sjuhärad). Syftet var att undersöka om REKO-ring kunde sägas vara ett gott exempel på hållbar landsbygd.

Resultat visade att REKO-ring var ett uppskattat och positivt sätt att handla/sälja, för både konsument och producent och att det även gav ett mervärde.

Februari 2020 ställdes frågan igen för att se ifall de positiva effekterna kvarstår och också se hur REKO-ring utvecklats. Se rapportsammanställning nedtill för 2020. Borås REKO-ring har över 13 000 medlemmar i sin Facebookgrupp och fenomenet med lokal handel av lokalproducerade livsmedel växer i hela Sjuhärad.

Det är fortsatt tre sammanfattande kategorier som förknippas med Reko-ring, nämligen:

  • Det närproducerade – att stärka och gynna lokala livsmedelsproducenter
  • Matens kvalité – att maten håller en högre kvalité än i vanlig livsmedelsaffär samt smakar bättre
  • En trevlig upplevelse – att få kontakt med producent och att det är trevligt att delta på utlämningen

Citat från REKO-ringare i Sjuhärad:

  • ”Värna och skydda reko-ringen! Det är det finaste folkinitiativet på åratal!”
  • ”Att pengarna stannar och cirkulerar i bygden och går direkt till producenten.”
  • ”Mitt handlande är en förutsättning för ett fortsatt säljande”
  • ”Mat som jag vet är behandlad med kärlek och omsorg om produkt, jorden och bra ur ett hållbarhetsperspektiv

Projektmaterial

Illustration: Maja Larsson

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Andra utvärderingen av REKO-ringar i Sjuhärad

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol