Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Andra utvärderingen av REKO-ringar i Sjuhärad

I februari 2018 genomfördes en undersökning av fenomenet REKO-ring inom projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärads regi (rapporterna för 2018 finns att läsa på sidan Hållbar Landsbygd Sjuhärad). Syftet var att undersöka om REKO-ring kunde sägas vara ett gott exempel på hållbar landsbygd.

Resultat visade att REKO-ring var ett uppskattat och positivt sätt att handla/sälja, för både konsument och producent och att det även gav ett mervärde.

Februari 2020 ställdes frågan igen för att se ifall de positiva effekterna kvarstår och också se hur REKO-ring utvecklats. Se rapportsammanställning nedtill för 2020. Borås REKO-ring har över 13 000 medlemmar i sin Facebookgrupp och fenomenet med lokal handel av lokalproducerade livsmedel växer i hela Sjuhärad.

Det är fortsatt tre sammanfattande kategorier som förknippas med Reko-ring, nämligen:

  • Det närproducerade – att stärka och gynna lokala livsmedelsproducenter
  • Matens kvalité – att maten håller en högre kvalité än i vanlig livsmedelsaffär samt smakar bättre
  • En trevlig upplevelse – att få kontakt med producent och att det är trevligt att delta på utlämningen

Citat från REKO-ringare i Sjuhärad:

”Värna och skydda reko-ringen! Det är det finaste folkinitiativet på åratal!”

”Att pengarna stannar och cirkulerar i bygden och går direkt till producenten.”

”Mitt handlande är en förutsättning för ett fortsatt säljande”

”Mat som jag vet är behandlad med kärlek och omsorg om produkt, jorden och bra ur ett hållbarhetsperspektiv”

Vid frågor om utvärderingen av REKO-ringen, kontakta projektledare Mia Magnusson, mia.magnusson@boras.se, telefonnummer: 033-35 70 98

Illustration: Maja Larsson

l

Projektmaterial

Utvärdering av REKO-ring Sjuhärad år 2020 - producenter

Utvärdering av REKO-ring Sjuhärad år 2020 - konsumenter

Senast ändrad: 2020-06-05 15.43

Ändrad av:

Dela sidan: Andra utvärderingen av REKO-ringar i Sjuhärad

g q n C