Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Mitt 7H - Sjuhärads hemesterfavoriter, tävlingsvillkor och personuppgiftsbehandling

Nominerar du bidrag till tävlingen Mitt 7H - Sjuhärads hemesterfavoriter godkänner du att de uppgifter och bilder du lämnat i samband med nomineringarna kommer att behandlas för att kunna administrera kampanjen. Du ger även Hållbar Landsbygd Sjuhärad rätten att använda dina inskickade bilder och nomineringar (i delar eller i sin helhet) i kommunikation runt Mitt 7H - Sjuhärads hemesterfavoriter. Dina personuppgifter såsom namn och hemort tillsammans med din motivering kan komma att publiceras via Hållbar Landsbygds Sjuhärads sociala medier, media och i press.

När du väljer att nominera ett bidrag deltar du även i en tävling där sju personer vinner ett lokalt pris från Sjuhärad till ett värde på cirka 1 000 kronor vardera.

Genom att godkänna dessa Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandlinglänk till annan webbplats som följer Borås stads hantering av personuppgifter. Efter avslutad tävling kommer dina personuppgifter att tas bort.

Tävlingen sker via Facebook, Instagram och via tävlingsformuläret på boras.se/mitt7h. För att tävla behöver du nominera just din favoritplats i Sjuhärad kopplat till rätt utvald kategori. Platsen som är på bilden måste vara lokaliserad i Sjuhärad. Sjuhärads hemesterfavoriter är uppdelat i sju kategorier. Via Instagram ska du hashtagga din bild med #mitt7h och @hallbarlandsbygdsjuharad samt motivera varför just den platsen är din favorit utifrån rätt kategori. Via Facebook skickar du din motivering och bild via meddelandefunktionen alternativt mejlar till mikaela.lilleste@edu.boras.se. Tävlar du via tävlingsformuläret på hemsidan bifogar du namn, telefonnummer, mejladress, bild och motiverar varför just den platsen är din favorit utifrån rätt kategori. Det är på den tävlandes eget ansvar att det inlämnade bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och/eller inte innefattar rättigheter tillhörande annan part.

Det kommer utses en vinnare per kategori (7 kategorier) och de utses av en jury. Om flera personer har nominerat samma plats i en kategori kommer juryn välja den som skrivit den bästa nomineringstexten och/eller skickat in den bästa bilden.

Vinnarna kommer att kontaktas efter avslutad tävling via det Facebook eller Instagramkonto de använde vid nomineringen alternativt genom de personuppgifter som angavs vid nominering via formuläret på hemsidan. Vinnarna har då 48 timmar på sig att återkoppla och acceptera vinsten. Ges ingen återkoppling inom 48 timmar har Hållbar Landsbygd Sjuhärad rätten att utse ny/nya vinnare i tävlingen. Alla vinnare presenteras efter avslutad tävling på Hållbar Landsbygd Sjuhärads sociala medier konton och hemsida. Vinnarnas namn, motivering och bild kommer även att presenteras i media och press.

Du får skicka in flera nomineringar, men kan endast utses som vinnare i en av de 7 kategorierna.

Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra produkter eller tjänster.

Hållbar Landsbygd Sjuhärad kommer meddela via sociala medier när tävlingen är avslutad.

Hållbar Landsbygd Sjuhärad tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling.

I händelse av tvist över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Hållbar Landsbygd Sjuhärads beslut vara slutgiltigt.

Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

Senast ändrad: 2019-10-31 11.20

Ändrad av:

Dela sidan: Mitt 7H - Sjuhärads hemesterfavoriter, tävlingsvillkor och personuppgiftsbehandling

g q n C