Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Innovationsplattform Borås

Innovationsplattform Borås stöttar samhällsnyttiga innovationer, från idé till implementering, i Borås. Plattformen drivs av tre organisationer som har ingått ett partnerskap för hållbar stadsutveckling i Borås: Borås Stad, RISE och Högskolan i Borås. Partnerskapet arbetar för forskning och utbildning, innovation och kommersialisering och för konkret stadsförnyelse i Borås.

Plattformen är en direkt fortsättning på Innovationsplattform Norrby (2013-2015), som drevs av samma aktörer. I den nya etappen som pågår 2016-2023 ligger fokus på hela Borås och inte bara på Norrby.

Följ oss gärna på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationell ledning

Borås Innovationsplattform ingår tillsammans med Stockholm, Göteborg, Umeå, Lund och Kiruna i en nationell innovationsplattform (NATSAM) som drivs av RISE. Städerna träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte samt för att driva gemensamma frågor.

NATSAM: Nationell samverkan innovationsplattformar för hållbara attraktiva städerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Deltagande städers innovationsplattformar:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Innovationsplattform Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol