Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Innovationsplattform Borås

Innovationsplattform Borås är en arena som ska stötta innovationer från idé till implementering i Borås. Plattformen drivs av fyra organisationer som har ingått ett partnerskap för hållbar stadsutveckling i Borås: Borås Stad, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås Energi och Miljö och Högskolan i Borås. Partnerskapet arbetar för forskning och utbildning, innovation och kommersialisering och för konkret stadsförnyelse i Borås.

Borås ingår tillsammans med Malmö, Lund, Göteborg, Stockholm och Kiruna i en nationell innovationsplattform. Städerna träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte samt för att driva gemensamma frågor.

Innovationsplattform Borås är en direkt fortsättning på Innovationsplattform Norrby (2013-2015), som drevs av samma aktörer. I den nya etappen kommer fokus ligga på hela Borås och inte bara på Norrby.

Innovationsplattform Boråslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2020-05-05 14.52

Ändrad av:

Dela sidan: Innovationsplattform Borås

g q n C