Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fördjupad, Innovationsplattformen

Människor som arbetar i en workshop.

Illustration: Jacqueline Forzelius

Ledarskap i mellanrummen – fallstudie av gränsgångare och gränspraktiker i en komplex
samverkansmiljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Denna studie söker svar på hur en gränsgångarpraktik kommer till uttryck i en samverkansmiljö, vilka problem som uppstår och på vilket sätt praktiken eventuellt bidrar till samverkan. Författare: Heiti Ernits, RISE Research Institutes of Sweden/Högskolan i Borås

Människor runt en karta med arbetsflöde. Illustration. J Forzelius

Illustration: Jacqueline Forzelius

Illustration av människor i ett rum som har möte. Text Problemtackling och medborgarlabb.

Metodbok Kraftsamling
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kraftsamling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – ett förebyggande arbetssätt för tackling av samhällsutmaningar. Författare Heiti Ernits, RISE och Pia Essunger, Borås Stad.

text: Tankar om tillitsbaserad ledning med bildning och kvalitet som medel

Diskussionmaterial:  Tankar om tillitsbaserad  Pdf, 180 kB, öppnas i nytt fönster.ledning med bildning och kvalitet som medel Pdf, 180 kB, öppnas i nytt fönster.
En text som kan ses som en samling frågor och förslag på saker att tänka på samt utgångspunkter för samtal om hur man kan agera för att få olika typer av verksamheter att fungera med hjälp av tillit som ledningsfilosofi. Text av Eddy Nehls, Högskolan Väst.

Illustration av fyra människor som har olika egenskaper skrivna i text.

Illustration Jacqueline Forzelius

Omgiven av Gränsgångare : Framväxten av nya samverkansroller i offentlig sektor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Omdaningen av offentlig sektor har lett till framväxten av nya professioner och roller. Behovet av samverkan och samordning tycks öka. Paradoxalt nog tycks ’gränser’ mångfaldigas i det ’gränslösa’ och globala samhället.

Socialt Hållbart Borås -att gå från policy till praktik

SOCIALT HÅLLBART BORÅS
- att gå från policy till praktik
Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

En rapport av Kennert Orlenius, senior professor från Högskolan i Borås. I rapporten refereras dels hur sociala utmaningar i kommunen i dåtid hanterats, dels presenteras en översiktlig nulägesbild men också en tematisk analys, inkluderat slutsatser och reflektioner, med blicken riktad mot morgondagen.

Människor som arbetar i en workshop.

Foto: RISE

Innovationskapacitet: 
för att leda och organisera hållbar samhällsutveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slutrapport för projektet Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer. Ett kunskapsutbyte och lärande mellan de sex städerna Borås, Göteborg, Kiruna, Lund, Malmö och Stockholm som ingick i en Vinnovasatsning.

Text: "erfarenheter från innovationsplattformerna" människor runt ett bord.

Leda och organisera innovation för hållbara städer och samhällen: Erfarenheter från Innovationsplattformarna i Borås, Göteborg Kiruna, Lund, Malmö och Stockholm. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Rapport om arbetet med att bygga upp och stödja utvecklingen av innovationer för hållbar stadsutveckling. Produktion: Anna-Karin Stoltz Ehn, Jenny Lööf, Louise Quistgaard (RISE).

Omslag för bok "Vägen till samarbete" av Karin Dessne.

Vägen till samarbete – Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Innovationsplattform Norrby och Textile Fashion Center Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Rapport 38 i serien Vetenskap för profession som ges ut av Högskolan i Borås. Innovationsplattform Norrby drevs mellan 2013-2016 av Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Högskolan i Borås och RISE. Författare: Karin Dessne.

Omslag text "om pojkars betyg och priset för utanförskap

Smart Ekonomi: Pojkars betyg och priset för utanförskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
I den här rapporten analyserar Borås stad vad det kostar samhället att låta pojkar misslyckas i skolan - och vad det skulle kosta med insatser för att de ska klara behörighet till gymnasiet.

inkluderande medborgarskap text

Inkluderande medborgarskap – Perspektiv på social hållbar samhällsutveckling: exemplet Norrby. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Syftet med denna skrift är att synliggöra innebörd och utmaningar som rör social hållbar samhällsutveckling, med utgångspunkt från en specifik stadsdel, Norrby i Borås. Författare: Kennert Orlenius, Högskolan i Borås.

Text Rethink reduce

Re: en ny samhällssektor spirar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Internationellt talar man om Redesign, Recycling, Remake, Recycle, Recraft, Reuse, Recreate, Reclaim, Reduce, Repair, Refashion. En Antologi av forskare från skilda discipliner vid Högskolan i Borås som lyfter ett antal av dessa begrepp inom Re: fram.

Människor i en segelbåt- Illustration. Jacqueline Forzelius

Illustration: Jacqueline Forzelius

Att göra och lära samtidigt – sociala investeringar innebär arbete både med att förändra och utveckla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Metodbok skriven av Margareta Lundberg Rodin från FOU Sjuhärad Välfärd på Högskolan i Borås. Även projektsamordnare Carola Samuelsson och Payoff Claes Malmquist skriver varsitt avsnitt.

Bakgård med blommor och ett plank där det står "vad tycker du om att göra i Borås". Foto

Bild: Borås Stad

Slutrapport för Innovationsplattform Norrby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Innovationsplattform Borås är en fortsättning på Innovationsplattform Norrby drevs mellan 2013-2016 av Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Högskolan i Borås och RISE.

Ung man håller händerna för ögonen med texten Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet?

Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Rapporten vill synliggöra kollektiva mönster
och samhälleliga strukturer som upprätthåller utanförskapet och istället genom medvetenhet möjliggöra för flickor och pojkar, kvinnor och män. Om vi synliggör och möjliggör för samtliga medborgare och brukare är övertygelsen att Smart ekonomi blir en naturlig synergieffekt.

Omslag- kille håller händerna för ögonen.

Smart Ekonomi – Vad vi vinner på att investera i skolan ochh godkända betyg i 9:an? Länk till annan webbplats.

Delrapport 1 av 3 inom projektet Hållbar jämställdhet. Smart ekonomi var ett delprojekt inom Program för Hållbar jämställdhet (Håj) som drevs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Fördjupad, Innovationsplattformen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Arbetslivsförvaltningens entré.

  Arbetslivsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72