Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fördjupad läsning

Människor som arbetar i en workshop.

Foto: RISE

Innovationskapacitet: 
för att leda och organisera hållbar samhällsutvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Slutrapport för projektet Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer. Ett kunskapsutbyte och lärande mellan de sex städerna Borås, Göteborg, Kiruna, Lund, Malmö och Stockholm som ingick i en Vinnovasatsning.

Text: "erfarenheter från innovationsplattformerna" människor runt ett bord.

Leda och organisera innovation för hållbara städer och samhällen: Erfarenheter från Innovationsplattformarna i Borås, Göteborg Kiruna, Lund, Malmö och Stockholm.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Rapport om arbetet med att bygga upp och stödja utvecklingen av innovationer för hållbar stadsutveckling. Produktion: Anna-Karin Stoltz Ehn, Jenny Lööf, Louise Quistgaard (RISE).

Människor i en segelbåt- Illustration. Jacqueline Forzelius

Illustration: Jacqueline Forzelius

Att göra och lära samtidigt – sociala investeringar innebär arbete både med att förändra och utvecklalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Metodbok skriven av Margareta Lundberg Rodin från FOU Sjuhärad Välfärd på Högskolan i Borås. Även projektsamordnare Carola Samuelsson och Payoff Claes Malmquist skriver varsitt avsnitt.

Omslag för bok "Vägen till samarbete" av Karin Dessne.

Vägen till samarbete – länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterInnovationsplattform Norrby och Textile Fashion Centerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Rapport 38 i serien Vetenskap för profession som ges ut av Högskolan i Borås. Innovationsplattform Norrby drevs mellan 2013-2016 av Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Högskolan i Borås och RISE. Författare: Karin Dessne.

Omslag text "om pojkars betyg och priset för utanförskap

Smart Ekonomi: Pojkars betyg och priset för utanförskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
I den här rapporten analyserar Borås stad vad det kostar samhället att låta pojkar misslyckas i skolan - och vad det skulle kosta med insatser för att de ska klara behörighet till gymnasiet.

Omslag- kille håller händerna för ögonen.

Smart Ekonomi – Vad vi vinner på att investera i utanförskapet till arbetslivetlänk till annan webbplats
Denna rapport, färdigställdes i januari 2014 då Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) precis avslutat sitt Program för Hållbar jämställdhet (Håj).

Bakgård med blommor och ett plank där det står "vad tycker du om att göra i Borås". Foto

Bild: Borås Stad

Slutrapport för Innovationsplattform Norrby
Innovationsplattform Borås är en fortsättning på Innovationsplattform Norrby drevs mellan 2013-2016 av Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Högskolan i Borås och RISE.

inkluderande medborgarskap text

Inkluderande medborgarskap – Perspektiv på social hållbar samhällsutveckling: exemplet Norrby.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Syftet med denna skrift är att synliggöra innebörd och utmaningar som rör social hållbar samhällsutveckling, med utgångspunkt från en specifik stadsdel, Norrby i Borås. Författare: Kennert Orlenius, Högskolan i Borås.

Text Rethink reduce

Re: en ny samhällssektor spirarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Internationellt talar man om Redesign, Recycling, Remake, Recycle, Recraft, Reuse, Recreate, Reclaim, Reduce, Repair, Refashion. En Antologi av forskare från skilda discipliner vid Högskolan i Borås som lyfter ett antal av dessa begrepp inom Re: fram.

Senast ändrad: 2020-11-25 01.53

Ändrad av:

Dela sidan: Fördjupad läsning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol