Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nyheter 2023 från plattformsarbetet

Innovationsplattformarna i Sverige och dess följeforskare fortsätter att arbeta även under 2023

Borås Stad arbetar vidare med kunskap, innovationsmetoder och ett politiskt Digitaliserings- och innovationsråd. I rapporten "Lite kunskap om innovationer och kort om Borås Stads innovationsarbete" kan man läsa om åren 2013-2023. Vad har Borås gjort? I rapporten ställs också frågorna varför ska vi arbeta med innovationer, vad menas med innovationer och hur kan vi arbeta med innovationer.

Följeforskarna

Följeforskarna försöker knyta ihop städernas arbete i en delrapport från projektet praktiknära samordning av följeforskning vid Innovationsplattformar, rapporten heter "Mångfacetterat innovationsarbete under ledning av kommunala organisationer". I den kan man läsa om Borås, Göteborg, Kiruna, Lund, Stockholm och Umeå.

Hur kan man då förstå innovationer?

Man kan förstå innovationer utifrån teori, forskningsbegrepp, ISO 56002, innovationsmetoder och så kallat innovationsarbete som omfattar allt från ständiga förbättringar, utvecklingsarbete till radikala och omvälvande innovationer. Läs gärna mera om i rapporten nedan från Borås "Lite kunskap om innovationer .. ".

Vem är i fokus?

Det kanske viktigaste i allt innovationsarbete och i innovationsmetoderna är fokuset på användaren oavsett om användaren kallas medborgare eller brukare. Det finns också ett medarbetarfokus - medarbetarna som är nära användarna. I teorin skulle man säga "bottom up-perspektiv". För det är ju så att i en kommunal verksamhet som styrs av bland annat politiker, tjänsteorganisation, lagstiftning, budget och myndighetsutövning är mycket top down. Många beslut ska fattas i demokratisk anda. Kommunal välfärdssservice är A och O i samhället.

Innovationsmetoder som tex användarresor och tjänstedesign hjälper kommunal verksamhet att utgå från användarnas behov och underlättar processen att ta fram lösningar tillsammans med användare och så kallade utförare (tex kommunen).

Pröva!

"Innovationstänket" uppmuntrar bla till en lärande organisation, att pröva, att skapa, att fela och lära. Tänket belyser tex att målkonflikter alltid finns och kommer alltid att finnas i en demokratisk styrd organisation och uppmuntrar till möten. Målkonflikter och andra konflikter ska hanteras, inte "raderas", "inte sopas under mattan", utan lyftas fram och upp. Olikheter är dynamiskt.

Innovationer måste inte vara nytt. Innovationer kan vara att man lägger ihop redan vunnen kunskap. Det är också samhällsnyttigt att göra det som andra redan gjort - det vill säga sno och kopiera, göra om till sitt och pröva i den egna organisationen. Innovationer betyder inte att man alla uppfinna alla hjul på nytt. Hjul går att justera och anpassa.

Samvärkan

Världen står inför många och stora utmaningar. Ett ledord i innovationsarbetet är samverkan. Med ä. Läs mera i rapporten ovan "Lite kunskap om ..".

Lite kunskap om innovationer och kort om Borås Stads innovationsarbete Pdf, 3 MB.


Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nyheter 2023 från plattformsarbetet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender