Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vad är innovation i offentlig sektor?

Vad är en innovation?

En innovation skiljer sig från en från ständiga förbättringar genom att vara implementerandet av nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden.

Varför behövs innovationer?

Drivkrafterna för innovation är flera, bland annat globaliseringen, utmaningar rörande miljö och hållbarhet samt den demografiska utvecklingen där färre personer i arbetskraften måste kunna försörja en åldrande befolkning.

Hur många innovationsplattformar finns i Sverige?

Sex plattformar är etablerade i en nationell plattform där Stockholm, Umeå, Göteborg, Lund, Kiruna och Borås ingår. Målet är att stödja arbetet mot en hållbar stadsutveckling genom att överbrygga stuprör samt arbeta över verksamhetsgränser och myndighetsgränser. Med fokus på förebyggande arbete.

Vad är syftet med Borås Stads innovationsplattform?

Stärka stadens innovationskapacitet och organistaionens förmåga att lösa komplexa och sammansatta samhälls- och hållbarhetsutmaningar genom samverkan med akademi, näringsliv och civilsamhälle.

Plattformen syftar på lång sikt till att öka stadens kapacitet (förmågan att kunna mobilisera resurser och kunskap) och kapabilitet (förmågan att lösa komplexa problem, lära, samverka, analysera och överkomma organisatoriska hinder) när det handlar om komplexa samhällsutmaningar.

Vilka är de förväntade effekterna?

 • En påverkan på stadens innovationssystem
 • Ökad kapacitet att hantera komplexa hållbarhetsutmaningar
 • Ökad förmåga till arbete över organisatoriska gränser
 • Mer kreativitet och engagemang för en hållbar utveckling

Vad är skillnaden mellan komplexa och komplicerade problem?

Komplicerade problem påverkas av många faktorer men kan ändå brytas ner och sättas ihop utifrån avancerad kunskap. Komplexa problem är däremot påverkade av faktorer som är föränderliga och i sin tur reagerar på varandra, och dessa blir därför oerhört svåra att definera orsak och verkan i. Docent Eddy Nehls liknar ett komplicerat problem likt bygget av ett flygplan, medan barnuppfostran kan vara ett exempel på ett komplext problem. Komplexa problem refereras även som "wicked problems".

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vad är innovation i offentlig sektor?

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Arbetslivsförvaltningens entré.

  Arbetslivsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet