Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokal samverkan - nätverk och ortsråd

Lokal samverkan utgår från Borås Stads Visio 2025 och syftar till att stärka det lokala arbetet och samverkan med civilsamhället. Det lokala arbetet ingår som en del i organisationen "Säker och trygg kommun"

Två par skor, ett par i blått och ett par i rosa

Nätverksgrupper, barn och unga 10-16 år
De nio lokala Nätverksgrupperna är från: Fritid, Kultur, Skola, Individ- och familjeomsorg barn och unga/Fältverksamheten och Polisen.

Ungdom som plaskar i vattnet

Områdesnätverk
Det finns totalt sju lokala Områdesnätverk bestående av representanter från de lokala områdena, kommunala verksamheter samt civilsamhället.

Kvinna som flyter i vattnet

Landsbygdsutveckling - Ortsråd
Samverkan inom fyra områden (med omnejd), så kallade serviceorter där "Intresseföreningar-Ortsråd" arbetar för lokal utveckling.

Kugghjul som illusterar från tanke till genom

Lokala utvecklingsgrupper
Finns i bostadsområden och mindre samhällen. Vi möts tillsammans med våra politiker och tjänstemän för utbyte kring problem och möjligheter i den lokala samhällsutvecklingen.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Lokal samverkan - nätverk och ortsråd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender