Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Anmälan till Fokus barn och unga 25/10

Konferens om hur vi skapar förutsättningar till goda livsvillkor för barn och unga i Borås.
Information om programmet se längre ned på sidan.


”Hur skapar vi förutsättningar till goda livsvillkor för barn och unga i Borås?”

Barn och unga är ett prioriterat område. Medverkande representanter är utsedda genom
berörda förvaltningar/verksamhetsområden inom Brottsförebyggande rådet och bildar en
”styrgrupp över barn och ungdomsfrågor, utifrån ett brottsförebyggande-, drogförebyggande och trygghetsskapande perspektiv”.

Datum och tid: Fredag 25/10 kl. 08.30–12.00

Plats: Grand Hotell konferens (Hallbergsplatsen 2, Borås)

Målgrupp: Samtliga representanter från alla nio nätverksgrupper, barn och unga 10-16 år: FOF, GRF, KUF, IFO och Polisen samt enstaka funktioner från FF, GVUF, ALF och CKS
(enhetschefer eller motsvarande samt verksamhetschefer inom respektive område)

08.30 Inledning

- presentation av dagens innehåll

- information om ”Säker och trygg kommun/Brottsförebyggande rådet (Brå)”
- statistisk ”Hur mår unga i Borås”?

08.45 Presentation: aktuella frågor inom olika yrkesområden

- FOF, KUF, FF, GRF, GVUF, IFO, CKS, Polisen

09.45 Mingel och fika (smörgås och kaffe serveras)

10.15 Presentation: aktuella frågor inom olika yrkesområden

- FOF, KUF, FF, GRF, GVUF, IFO, CKS, Polisen

10.45 Lokala nätverksgrupper barn och unga – kommande steg
- ny ”checklista” och riktlinjer


11.00 Socialt hållbart Borås

- information och dialog om det pågående arbetet

11.50 Avslutning

- summering och reflektioner

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-10-17 08.38

Ändrad av:

Dela sidan: Anmälan till Fokus barn och unga 25/10

g q n C

p

Kontakt