Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Landsbygdsutveckling - Ortsråd

Totalt finns fyra serviceorter utanför Borås tätort där Intresseföreningar samordnar- och driver olika former av nätverk-/samverkansforum, så kallade Ortsråd.

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har utsett kontaktpersoner som stöd i det lokala arbetet:

Karta över Borås med omkringliggande serviceorter.

Mål

Målet med de lokala Ortsråden är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten hos invånarna i Borås Stad samt ta tillvara den ideella kraft som finns i civilsamhället (till exempel eldsjälar, föreningsliv och företag).

Arbetet utgår ifrån visionen Borås 2025, målområde 1 "Människor möts i Borås" och målområde 5 "Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande".

Syfte

Arbetet med de lokala ortsråden syftar till att skapa en helhetssyn på området och öka samverkan mellan olika aktörer, både inom offentlig sektor och civilsamhället.

Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella situationen på respektive område.

Riktlinjer

Kontaktpersonens primära uppdrag är att stötta de befintliga intresseföreningarna inom respektive serviceort, i syfte att bevara- och utveckla de lokala samverkansforum (ortsråd) som pågår eller håller på att startas upp. Kontaktpersonen förmedlar vid behov även aktuella frågor till rätt funktion inom Borås Stad. Genom kontinuerliga träffar med samtliga kontaktpersoner hålls frågor aktuella och bidrar till ökad kunskap- och att samverkan kan stärkas mellan de olika områdena.

Nuvarande form för de lokala ortsråden ser olika ut och kan även göra så framöver. Fokus är att stötta det lokala arbetet inom de former som respektive intresseförening förespråkar.

Samtliga Ortsråd (genom respektive serviceort) erbjuds ekonomisk ersättning, enligt separata avtal med Borås Stad, i syfte att stödja arbetet med lokal utveckling.

Lokala utvecklingsplaner tas fram av respektive Ortsråd och kan sedan ligga till grund för framtida prioriteringar och satsningar, där Borås Stad medverkar vid behov. Genom den framtagna Överenskommelsen involveras civilsamhället tydligt.


Tre stycken logotyper frän vänster till höger Europeiska jordbruksfonden, Leader och Leader Sjuhärad.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Landsbygdsutveckling - Ortsråd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Gruppbild med representanter från Vracar

  Tillgänglighet i fokus under studiebesök från Serbien

  Publicerad

  Under vecka 39 har representanter från Vračar varit på studiebesök i Borås. Borås Stad och den serbiska kommundelen Vračar har ett så kallat kommunalt partnersk...
 • En krislåda

  Mat i fokus under Krisberedskapsveckan 2022

  Publicerad

  Den 26 september - 2 oktober är det den nationella Krisberedskapsveckan. Det är en kampanj som vill få Sveriges invånare att fundera över hur de löser sitt beho...
 • Svante Stomberg på Sandwalls plats framför en filmkamera

  Stadsdirektören svarar på viral trend på TikTok

  Publicerad

  Sedan knappt en vecka tillbaka trendar hashtaggen #vadhänderiborås på den sociala mediekanalen TikTok. Bilden av Borås som sprids är en mörk och dystopisk plats...
 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
 • Chatboten HjälpSam

  Säg hej till vår nya digitala medarbetare!

  Publicerad

  Idag gör vår nya digitala medarbetare sin första dag på Borås Stad och boras.se. Hen kommer finnas tillgänglig för att besvara besökarnas frågor dygnet runt.
Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Överförmyndarnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5