Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Dalsjöfors/Attraktiva Toarp

Inklusive områdena Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala och Äspered.

Karta över Dalsjöfors.

Kontaktpersoner från Fritids- och folkhälsoförvaltningen är utsedda till respektive serviceort. Det vill säga Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors där intresseföreningar samordnar och driver olika former av nätverk-/samverkansforum, så kallade ortsråd.

Nuvarande form för de lokala ortsråden ser olika ut och kan även göra så framöver. Fokus är att stötta det lokala arbetet inom de former som respektive intresseförening förespråkar.

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, kontaktperson: Mattias Karlsson

Attraktiva Toarp, mer information: info@attraktivatoarp.se

 

Mer information - Lokala Ortsråd:

Aplaredöppnas i nytt fönster
Dalsjöforsöppnas i nytt fönster
Dannikeöppnas i nytt fönster
Gånghesteröppnas i nytt fönster
Målsrydöppnas i nytt fönster
Rångedalaöppnas i nytt fönster
Äsperedöppnas i nytt fönster

p

Kontakt

Senast ändrad: 2020-04-30 09.58

Ändrad av:

Dela sidan: Dalsjöfors/Attraktiva Toarp

g q n C

p

Kontakt