Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokala nätverk barn och unga

Det finns totalt nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga. Dessa grupper är uppdelade enligt följande geografiska områden och dess omgivningar:

 • Boda - Brämhult, Hässleholmen och Hulta
 • Centrum - Bergdalen och Norrmalm
 • Dalsjöfors - Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala och Äspered
 • Daltorp - Dammsvedjan, Druvefors, Göta, Hedvigsborg, Kristineberg och Trandared
 • Fristad - Borgstena, Bredared, Frufällan och Sparsör
 • Norrby - Byttorp, Ekås, Hestra, Parkstaden och Tullen
 • Sandared - Hedared, Lundaskog, Sandhult och Sjömarken
 • Sjöbo - Alideberg, Erikslund och Tosseryd
 • Viskafors - Bogryd, Kinnarumma, Rydboholm och Svaneholm
Kartbild över Borås 

Mål

Det övergripande målet med de lokala nätverksgrupperna för barn och unga är att tillsammans skapa förutsättningar för en god start i livet samt vara förberedda för eftergymnasiala studier eller arbetslivet.

Syfte

Detta görs genom att aktörer på området har en helhetssyn kring barn och unga och gör prioriteringar kring enskilda och gemensamma satsningar.

Syftet är också att få ett erfarenhet- och informationsutbyte om den aktuella situationen på respektive område.

Uppdrag

I nätverken arbetar vi med gemensamma utmaningar för att:

 • barn och unga ska ha tillit till sin egen förmåga och omgivningen för att kunna delta aktivt i samhället
 • barn och unga ska växa upp i en trygg miljö med stödjande vuxna i sin närhet som stärker barn och ungas hälsa och livsvillkor
 • barn och unga ska ha god språkutveckling
 • barn och unga ska ha likvärdiga möjligheter att delta i meningsfulla fritids- och kulturaktiviteter
 • förhindra negativ utveckling bland barn och unga

Nätverken träffas 2-3 gånger per termin.

I nätverken finns representanter från bland andra fritid, kultur, förskola, skola, individ- och familjeomsorg och polisen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Lokala nätverk barn och unga

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender