Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Lokala utvecklingsgrupper

Politikerna vill gärna tidigt och löpande ta del av de för invånarna viktiga långsiktiga frågorna. Därför hjälper vi till att ordna möten där lokala grupper dels kan möta varandra och dels möta kommunens politiker och tjänstemän förutsättningslöst.

Möten

Möte med lokala utvecklingsgrupper arrangeras varje vår och höst i samarbete med byalag/lokala utvecklingsgrupper/ortsråd i Borås.

2020

Våren (troligen i maj) 2020 kommer värd för mötet att vara från Viskaforsområdet.

2019

Våren 2019 hölls möte i Sandared. Mötet inkluderade en rundvandring i området, samt hade fokus på att "nå och förstå" och hur vi kan samarbeta och stötta varandra bättre. En workshop hölls kring hur vi gör idag och hur vi kan utveckla samarbetet framöver för att underlätta för att förstå varandra och dela erfarenheter och kunskap. Underlaget kan med fördel utvecklas vidare vid kommande möten.

Hösten 2019 hölls mötet i Rångedala, som ingår i Attraktiva Toarps område. Temat var "Från ord till handling" och Attraktiva Toarp berättade bl a om hur dom är organiserade, att dom har utvecklingsplaner för alla orterna i området, är envisa - vilket lönat sig - och har tydliga regler för slutna facebookgrupper.

2018

Mötet våren 2018 hölls i Seglora. Diskussion bl a om GDPR och lokala utvecklingsplaner. Hösten 2018 hölls mötet i Fristad, med Framtid Fristad som värdar, med bl a info om Överenskommelsen och tips på hur Dalsjöforsområdet arbetat med lokala utvecklingsplaner.

2017

Vårens möte 2017 hölls i Gånghester 30 mars och kom att handla om bland annat ortsråd, behov av utvecklade dialoger mellan kommun och invånare,  långsiktig samhällsplanering och utveckling, lokala servicelösningar, lokaler för undervisning, behov av bostäder för äldre och de riktigt små orternas invånargemenskap och behov av utvecklingsplaner.

I oktober 2017 hölls möte i Svaneholm. Många framförde att är värdefullt med såväl elektroniska nätverk som fysiska aktiviteter som tex drakflygning eller studiecirklar. Ortsrådskontakterna på Fritids och folhälsoförvaltningen kan hjälpa till med hur man kan organisera kontakterna.

2016

Vårens möte 2016 var den 6 april i Tärby (bland annat med sin väl fungerande solenergianläggning).

Höstens möte 2016 hölls i Fristad med ett tiotal orter/platser representerade. Behovet av lokala utvecklingsplaner diskuterades. Attraktiva Toarp och Framtid Fristad har gjort ett gemensamt inspel till kommunen om vad man tycker att det behövs för stöd till så kallat ortsråd. Fritids- och folkhälsonämnden har från och med 2017 ökat ansvar för lokalt inflytande och mötesplatser. Stadsledningskansliet under Kommunstyrelsen samarbetar nära kring det uppdraget. 

Exempel på lokala utvecklingsgrupper

Föreningar inom lokal utveckling är inte alltid lätta att kontakta via digitala kanaler. En del har hemsidor och en del arbetar med personkontakter med privata e-postadresser. Det kan vara svårt att hålla kontinuerlig personkontakt med grupper eftersom de är ideella och ibland har vilande verksamhet eller upphör och uppstår beroende på lokala behov. Här ger vi exempel på ett antal hemsidor till din hjälp när du jobbar med lokal utveckling. Andra kan ha tänkt samma som du och kan ge dig råd. Ni kanske kan göra något tillsammans. Samarbete och kunskap underlättar framgång.

Lokala samarbetspartners kan även vara en samfällighetsförening, idrottsförening, hembygdsförening, vägförening eller annan aktiv part i ett geografiskt område som inte räknas upp ovan. Det pågår utvecklingssamarbete med olika sorters föreningar som till exempel:

  • Sparsörs AIK
  • Vänga bollklubb
  • Buxbomens samfällighetsförening
  • Borgstena hembygdsförening
  • Tämta Rödakorskrets
  • Bredareds IF
  • Frufällans vägförening
  • Frufällans fastighetägareförening.

Tipsa oss gärna om fler kontakter. Och tveka inte att kontakta oss om du söker lokala kontaktpersoner, för vi kanske känner till en e-postadress som du behöver för att komma vidare.

Mer information om arbetet med lokal utveckling inom Borås Stad.

Senast ändrad: 2019-11-07 08.53

Ändrad av:

Dela sidan: Lokala utvecklingsgrupper

g q n C