Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Nätverksgrupper, barn och unga 10-16 år

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån följande geografiska upptagningsområden, med omnejd:

  • Boda - Brämhult, Hässleholmen och Hulta
  • Centrum - Bergdalen och Norrmalm
  • Dalsjöfors - Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala och Äspered
  • Daltorp - Dammsvedjan, Druvefors, Göta, Hedvigsborg, Kristineberg och Trandared
  • Fristad - Borgstena, Bredared, Frufällan och Sparsör
  • Norrby - Byttorp, Hestra, Parkstaden och Tullen
  • Sandared - Hedared, Lundaskog, Sandhult och Sjömarken
  • Sjöbo - Alideberg, Erikslund och Tosseryd
  • Viskafors - Bogryd, Kinnarumma, Rydboholm och Svaneholm 
Kartbild över Borås 

Mål

Målet med de lokala nätverksgrupperna, barn och unga 10-16 år är att öka tryggheten och förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga i Borås Stad och utgår ifrån visionen Borås 2025, målområde 2 Vi tar gemensamt ansvar för barn- och unga.

Syfte

Arbetet med de lokala nätverksgrupperna, barn och unga 10-16 år syftar till att skapa en helhetssyn kring barn och ungdomars situation. Dessutom att stärka samverkan mellan fritid, kultur, skola, IFO/fältverksamheten och Polisen.

Syftet är också att få ett erfarenhet- och informationsutbyte om den aktuella situationen på respektive område.

Riktlinjer

Nätverkens arbete ska utgå från lokala förutsättningar och behov, med utveckling av barn och ungas hälsa och välmående i fokus.

Nätverken träffas 3-4 gånger/termin, eventuella extramöten utifrån behov. En gång per år träffas deltagarna från samtliga nio nätverksgrupper gemensamt i syfte att utbyta erfarenheter samt följa upp- och utveckla Borås Stads gemensamma arbete. 

Mer information om arbetet med lokal utveckling inom Borås Stad.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-07-02 13.46

Ändrad av:

Dela sidan: Nätverksgrupper, barn och unga 10-16 år

g q n C

p

Kontakt