Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nätverksgrupper, barn och unga 10-16 år

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån följande geografiska upptagningsområden, med omnejd.

 • Boda - Brämhult, Hässleholmen och Hulta
 • Centrum - Bergdalen och Norrmalm
 • Dalsjöfors - Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala och Äspered
 • Daltorp - Dammsvedjan, Druvefors, Göta, Hedvigsborg, Kristineberg och Trandared
 • Fristad - Borgstena, Bredared, Frufällan och Sparsör
 • Norrby - Byttorp, Hestra, Parkstaden och Tullen
 • Sandared - Hedared, Lundaskog, Sandhult och Sjömarken
 • Sjöbo - Alideberg, Erikslund och Tosseryd
 • Viskafors - Bogryd, Kinnarumma, Rydboholm och Svaneholm 
Kartbild över Borås 

Mål

Målet med de lokala nätverksgrupperna, barn och unga 10-16 år är att öka tryggheten och förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga i Borås Stad och utgår ifrån visionen Borås 2025, målområde 2, Vi tar gemensamt ansvar för barn- och unga.

Syfte

Arbetet med de lokala nätverksgrupperna, barn och unga 10-16 år syftar till att skapa en helhetssyn kring barn och ungdomars situation. Dessutom att stärka samverkan mellan fritid, kultur, skola, IFO/fältverksamheten och Polisen.

Syftet är också att få ett erfarenhet- och informationsutbyte om den aktuella situationen på respektive område.

Riktlinjer

Nätverkens arbete ska utgå från lokala förutsättningar och behov, med utveckling av barn och ungas hälsa och välmående i fokus.

Nätverken träffas 2-3 gånger/termin, eventuella extramöten utifrån behov. Gemensam mall används i syfte att underlätta kartläggning av lokala lägesbilder, utifrån både- aktuell information och över tid. Detta ligger till grund för prioriteringar inom respektive nätverksgrupp samt inom Borås Stad som helhet. Uppföljning sker till Brottsförebyggandet rådet (Brå).

En gång per år träffas deltagarna från samtliga nio nätverksgrupper gemensamt i syfte att utbyta erfarenheter samt följa upp- och utveckla Borås Stads gemensamma arbete. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nätverksgrupper, barn och unga 10-16 år

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Gruppbild med representanter från Vracar

  Tillgänglighet i fokus under studiebesök från Serbien

  Publicerad

  Under vecka 39 har representanter från Vračar varit på studiebesök i Borås. Borås Stad och den serbiska kommundelen Vračar har ett så kallat kommunalt partnersk...
 • En krislåda

  Mat i fokus under Krisberedskapsveckan 2022

  Publicerad

  Den 26 september - 2 oktober är det den nationella Krisberedskapsveckan. Det är en kampanj som vill få Sveriges invånare att fundera över hur de löser sitt beho...
 • Svante Stomberg på Sandwalls plats framför en filmkamera

  Stadsdirektören svarar på viral trend på TikTok

  Publicerad

  Sedan knappt en vecka tillbaka trendar hashtaggen #vadhänderiborås på den sociala mediekanalen TikTok. Bilden av Borås som sprids är en mörk och dystopisk plats...
 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
 • Chatboten HjälpSam

  Säg hej till vår nya digitala medarbetare!

  Publicerad

  Idag gör vår nya digitala medarbetare sin första dag på Borås Stad och boras.se. Hen kommer finnas tillgänglig för att besvara besökarnas frågor dygnet runt.
Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Överförmyndarnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5