Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Nätverksgrupper, barn och unga 10-16 år

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån följande geografiska upptagningsområden, med omnejd:

  • Boda - Brämhult, Hässleholmen och Hulta
  • Centrum - Bergdalen och Norrmalm
  • Dalsjöfors - Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala och Äspered
  • Daltorp - Dammsvedjan, Druvefors, Göta, Hedvigsborg, Kristineberg och Trandared
  • Fristad - Borgstena, Bredared, Frufällan och Sparsör
  • Norrby - Byttorp, Hestra, Parkstaden och Tullen
  • Sandared - Hedared, Lundaskog, Sandhult och Sjömarken
  • Sjöbo - Alideberg, Erikslund och Tosseryd
  • Viskafors - Bogryd, Kinnarumma, Rydboholm och Svaneholm 
Kartbild över Borås 

Mål

Målet med de lokala nätverksgrupperna, barn och unga 10-16 år är att öka tryggheten och förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga i Borås Stad och utgår ifrån visionen Borås 2025, målområde 2, Vi tar gemensamt ansvar för barn- och unga.

Syfte

Arbetet med de lokala nätverksgrupperna, barn och unga 10-16 år syftar till att skapa en helhetssyn kring barn och ungdomars situation. Dessutom att stärka samverkan mellan fritid, kultur, skola, IFO/fältverksamheten och Polisen.

Syftet är också att få ett erfarenhet- och informationsutbyte om den aktuella situationen på respektive område.

Riktlinjer

Nätverkens arbete ska utgå från lokala förutsättningar och behov, med utveckling av barn och ungas hälsa och välmående i fokus.

Nätverken träffas 2-3 gånger/termin, eventuella extramöten utifrån behov. Gemensam mall används i syfte att underlätta kartläggning av lokala lägesbilder, utifrån både- aktuell information och över tid. Detta ligger till grund för prioriteringar inom respektive nätverksgrupp samt inom Borås Stad som helhet. Uppföljning sker till Brottsförebyggandet rådet (Brå).

En gång per år träffas deltagarna från samtliga nio nätverksgrupper gemensamt i syfte att utbyta erfarenheter samt följa upp- och utveckla Borås Stads gemensamma arbete. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nätverksgrupper, barn och unga 10-16 år

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol