Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Boda

Inklusive områdena Brämhult, Hässleholmen och Hulta.

Kartbild på Bodaområdet

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ- och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande
Enhetschef Mötesplatser/Öppen ungdomsverksamhet – Hässleholmen, Åsa Bergstrand
Utvecklingsledare Folkhälsa – Hässleholmen, Jolin Sewén

Deltagare
Hässlehuset (öppen ungdomsverksamhet)
Hultas fritidsgård
Brämhults fritidsgård
Kulturförvaltningen/Hässlehuset (bibliotek)
Bodaskolan, F-6, 7-9
Ekarängskolan, F-6
Fjärdingskolan, F-6
Myråskolan, F-6
Individ- och familjeomsorg barn och unga
Arbetslivsförvaltningen/Trygghetssatsning (Stadsdelsvärdar)
Polisen
Utvecklingsledare folkhälsa – Hässleholmen

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-10-04 13.42

Ändrad av:

Dela sidan: Boda

g q n C

p

Kontakt