Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Boda

Inklusive områdena Brämhult, Hässleholmen och Hulta.

Kartbild på Bodaområdet

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ- och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande
Enhetschef Mötesplatser/Öppen ungdomsverksamhet – Hässleholmen, Åsa Bergstrand
Utvecklingsledare Folkhälsa – Hässleholmen, Alexandra Niklasson

Deltagare
Hässlehuset (öppen ungdomsverksamhet)
Hultas fritidsgård
Brämhults fritidsgård
Kulturförvaltningen/Hässlehuset (bibliotek)
Bodaskolan, F-6, 7-9
Ekarängskolan, F-6
Fjärdingskolan, F-6
Myråskolan, F-6
Individ- och familjeomsorg barn och unga
Arbetslivsförvaltningen/Trygghetssatsning (Stadsdelsvärdar)
Polisen
Utvecklingsledare folkhälsa – Hässleholmen

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-09-07 15.50

Ändrad av:

Dela sidan: Boda

g q n C