Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Boda

Inklusive områdena Brämhult, Hässleholmen och Hulta.

Kartbild på Bodaområdet

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ- och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande
Enhetschef Mötesplatser/Öppen ungdomsverksamhet – Hässleholmen/Hulta, Åsa Bergstrand
Utvecklingsledare Folkhälsa – Hässleholmen, Alexandra Niklasson

Deltagare
Hässlehuset (öppen ungdomsverksamhet)
Hulta fritidsgård
Brämhults fritidsgård
Kulturförvaltningen/Hässlehuset (bibliotek)
Bodaskolan, F-6, 7-9
Ekarängskolan, F-6
Fjärdingskolan, F-6
Myråskolan, F-6
Individ- och familjeomsorg barn och unga
Arbetslivsförvaltningen/Trygghetssatsning (Stadsdelsvärdar)
Polisen
Utvecklingsledare folkhälsa – Hässleholmen

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Boda

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol