Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Boda

Inklusive områdena Brämhult, Hässleholmen och Hulta.

Kartbild på Bodaområdet

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ- och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande
Enhetschef Mötesplatser/Öppen ungdomsverksamhet – Hässleholmen, Åsa Bergstrand
Utvecklingsledare Folkhälsa – Hässleholmen, Alexandra Niklasson

Deltagare
Hässlehuset (öppen ungdomsverksamhet)
Hultas fritidsgård
Brämhults fritidsgård
Kulturförvaltningen/Hässlehuset (bibliotek)
Bodaskolan, F-6, 7-9
Ekarängskolan, F-6
Fjärdingskolan, F-6
Myråskolan, F-6
Individ- och familjeomsorg barn och unga
Arbetslivsförvaltningen/Trygghetssatsning (Stadsdelsvärdar)
Polisen
Utvecklingsledare folkhälsa – Hässleholmen

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Boda

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol