Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Centrum

Inklusive områdena Bergdalen och Norrmalm.

Kartbild över centrum.

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ- och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande
Enhetschef Brygghuset, Åsa Broms
Utvecklingsledare Folkhälsa, Emelie Risbeck

Deltagare
Brygghuset
Öppen ungdomsverksamhet
Kulturföreningen TÅGET
Gustaf Adolfs ungdomsgård
Kulturförvaltningen/Stadsbiblioteket
Engelbrektskolan, F-6, 7-9
Bergdalskolan, F-6
Kristna skolan, F-9
Individ- och familjeomsorg barn och unga
Polisen
Utvecklingsledare Folkhälsa

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-07-02 09.16

Ändrad av:

Dela sidan: Centrum

g q n C