Meny

Meny

Centrum

Inklusive områdena Bergdalen och Norrmalm.

Kartbild över centrum.

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ- och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande
Enhetschef Brygghuset, Åsa Broms (ordförande)
Enhetschef Lundby Park, Ricard Sunding (sekreterare)

Deltagare
Brygghuset
Skatehallen - Lundby park
Kulturföreningen TÅGET
Gustaf Adolfs ungdomsgård
Kulturförvaltningen/Stadsbiblioteket
Engelbrektskolan, F-6, 7-9
Bergdalskolan, F-6
Individ- och familjeomsorg barn och unga/Fältverksamheten
Polisen

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-10-23 13.20

Ändrad av:

Dela sidan: Centrum

g q n C

p

Kontakt