Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Dalsjöfors

Inklusive områdena Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala och Äspered.

Kartbild över Dalsjöfors.

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ- och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande
Enhetschef Öppen ungdomsverksamhet – Dalsjöfors, Ann Milbredt
Enhetschef Dalsjöbadet, Maud Lindgren Sakko

Deltagare
Dalsjöfors fritidsgård
Dalsjöbadet
Kulturförvaltningen/Dalsjöfors bibliotek
Dalsjöskolan, 4-9
Aplaredskolan/Gånghesterskolan, F-6
Målsrydskolan/Dannikeskolan, F-6
Kerstinsgårdsskolan/Tummarpskolan, F-3
Rångedalaskolan/Äsperedskolan, F-6
Individ- och familjeomsorg barn och unga
Polisen
Ortsråd, kontaktperson (adjungerande)

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Dalsjöfors

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol