Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Dalsjöfors

Inklusive områdena Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala och Äspered.

Kartbild över Dalsjöfors.

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ- och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande
Enhetschef Öppen ungdomsverksamhet – Dalsjöfors, Ann Milbredt
Enhetschef Dalsjöbadet, Maud Lindgren Sakko

Deltagare
Dalsjöfors fritidsgård
Dalsjöbadet
Kulturförvaltningen/Dalsjöfors bibliotek
Dalsjöskolan, 4-9
Aplaredskolan/Gånghesterskolan, F-6
Målsrydskolan/Dannikeskolan, F-6
Kerstinsgårdsskolan/Tummarpskolan, F-3
Rångedalaskolan/Äsperedskolan, F-6
Individ- och familjeomsorg barn och unga
Polisen
Ortsråd, kontaktperson (adjungerande)

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Dalsjöfors

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol