Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Dalsjöfors

Inklusive områdena Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala och Äspered.

Kartbild över Dalsjöfors.

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ- och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande

Deltagare

 • Dalsjöfors fritidsgård
 • Dalsjöbadet
 • Kulturförvaltningen/Dalsjöfors bibliotek
 • Dalsjöskolan, 4-9
 • Aplaredskolan/Gånghesterskolan, F-6
 • Målsrydskolan/Dannikeskolan, F-6
 • Kerstinsgårdsskolan/Tummarpskolan, F-3
 • Rångedalaskolan/Äsperedskolan, F-6
 • Individ- och familjeomsorg barn och unga
 • Polisen
 • Ortsråd, kontaktperson (adjungerande)

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Dalsjöfors

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7,...

 • Ordförandeklubba

  Tekniska nämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal

 • Kommunstyrelsen sammanträder

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset