Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Daltorp

Inklusive områdena Dammsvedjan, Druvefors, Göta, Hedvigsborg, Kristineberg och Trandared.

Kartbild över Daltorp.

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ- och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande
Enhetschef Mötesplatser/Öppen ungdomsverksamhet – Kristineberg/Trandö, Helena Lindberg-Luoga
Utvecklingsledare FOF, Emma Fredh

Deltagare
Kristinebergs fritidsgård/Öppen ungdomsverksamhet Trandö
Mariedals fritidsgård
Kulturförvaltningen/Kristinebergs bibliotek
Daltorpskolan, F-6, 7-9
Kristinebergskolan F-6
Svedjeskolan, F-3
Trandaredskolan, F-6
Individ- och familjeomsorg barn och unga
Polisen
Utvecklingsledare FOF

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Daltorp

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol