Meny

Meny

Daltorp

Inklusive områdena Dammsvedjan, Druvefors, Göta, Hedvigsborg, Kristineberg och Trandared.

Kartbild över Daltorp.

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ- och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande
Enhetschef Fritid – Kristineberg/Göta, Helena Lindberg-Luoga (ordförande)
Enhetschef FoF - Process och utveckling, Tina Brodin (sekreterare)

Deltagare
Kristinebergs fritidsgård/Göta fritidsgård
Mariedals fritidsgård
Kulturförvaltningen
Daltorpskolan, F-6, 7-9
Kristinebergskolan F-6
Svedjeskolan, F-3
Trandaredskolan, F-6
Individ- och familjeomsorg barn och unga/Fältverksamheten
Polisen
Enhetschef FoF - Process och utveckling

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-10-23 13.21

Ändrad av:

Dela sidan: Daltorp

g q n C

p

Kontakt