Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Daltorp

Inklusive områdena Dammsvedjan, Druvefors, Göta, Hedvigsborg, Kristineberg och Trandared.

Kartbild över Daltorp.

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ- och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande

Deltagare

  • Mötesplats Kristineberg (Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgård)
  • Mariedals fritidsgård
  • Kulturförvaltningen/Kristinebergs bibliotek
  • Daltorpskolan, F-6, 7-9
  • Kristinebergskolan F-6
  • Svedjeskolan, F-6
  • Trandaredskolan, F-6
  • Individ- och familjeomsorg barn och unga
  • Polisen
  • Utvecklingsledare FOF

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Daltorp

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender