Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Daltorp

Inklusive områdena Dammsvedjan, Druvefors, Göta, Hedvigsborg, Kristineberg och Trandared.

Kartbild över Daltorp.

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ- och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande
Enhetschef Mötesplatser/Öppen ungdomsverksamhet – Kristineberg/Trandö, Helena Lindberg-Luoga
Bitr. Verksamhetschef - Mötesplatser/Öppen ungdomsverksamhet, Tina Brodin

Deltagare
Kristinebergs fritidsgård/Öppen ungdomsverksamhet Trandö
Mariedals fritidsgård
Kulturförvaltningen/Kristinebergs bibliotek
Daltorpskolan, F-6, 7-9
Kristinebergskolan F-6
Svedjeskolan, F-3
Trandaredskolan, F-6
Individ- och familjeomsorg barn och unga
Polisen
Mötesplatser/Öppen ungdomsverksamhet

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-10-04 13.41

Ändrad av:

Dela sidan: Daltorp

g q n C

p

Kontakt