Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer för Västra Götaland förlängs till 6 juni

Daltorp

Inklusive områdena Dammsvedjan, Druvefors, Göta, Hedvigsborg, Kristineberg och Trandared.

Kartbild över Daltorp.

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ- och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande
Enhetschef Mötesplatser/Öppen ungdomsverksamhet – Kristineberg/Trandö, Helena Lindberg-Luoga
Utvecklingsledare FOF, Emma Fredh

Deltagare
Kristinebergs fritidsgård/Öppen ungdomsverksamhet Trandö
Mariedals fritidsgård
Kulturförvaltningen/Kristinebergs bibliotek
Daltorpskolan, F-6, 7-9
Kristinebergskolan F-6
Svedjeskolan, F-3
Trandaredskolan, F-6
Individ- och familjeomsorg barn och unga
Polisen
Utvecklingsledare FOF

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Daltorp

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol