Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Fristad

Inklusive områdena Borgstena, Bredared, Frufällan och Sparsör.

Förenklad bild om Fristad med omnejd.

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ- och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande
Enhetschef Fritid – Fristad, Ann Milbredt 
Utvecklingsledare Folkhälsa, Marie Schörling Eriksson

Deltagare
Fristads fritidsgård (Munkågården)
Kulturförvaltningen/Fristad bibliotek
Fristadskolan, 7-9
Gula skolan, F-6
Asklandaskolan, F-6
Borgstenaskolan, F-6
Sparsörskolan, F-6
Bredaredskolan, F-6
Individ- och familjeomsorg barn och unga
Polisen
Utvecklingsledare Folkhälsa
Ortsråd, kontaktperson (adjungerande)

p

Kontakt

Senast ändrad: 2020-05-18 09.32

Ändrad av:

Dela sidan: Fristad

g q n C

p

Kontakt