Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Fristad

Inklusive områdena Borgstena, Bredared, Frufällan och Sparsör.

Förenklad bild om Fristad med omnejd.

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ- och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande
Enhetschef Fritid – Fristad, Ann Milbredt 
Ortsråd, kontaktperson FOF, Stefan Frisk

Deltagare
Fristads fritidsgård (Munkågården)
Kulturförvaltningen/Fristad bibliotek
Fristadskolan, 7-9
Gula skolan, F-6
Asklandaskolan, F-6
Borgstenaskolan, F-6
Sparsörskolan, F-6
Bredaredskolan, F-6
Individ- och familjeomsorg barn och unga
Polisen
Ortsråd, kontaktperson FOF

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Fristad

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol