Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nätverksgrupp Boda

Inklusive områdena Brämhult, Hässleholmen och Hulta.

Kartbild på Bodaområdet

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ- och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande

Deltagare

 • Hässlehuset
 • Kulturförvaltningen/Hässlehuset (bibliotek)
 • Hultahuset
 • Brämhults fritidsgård
 • Bodaskolan, F-9
 • Ekarängskolan, F-6
 • Fjärdingskolan, F-6
 • Myråskolan, F-6
 • Individ- och familjeomsorg barn och unga
 • Arbetslivsförvaltningen/Trygghetssatsning (Stadsdelsvärdar)
 • Polisen
 • Utvecklingsledare folkhälsa – Hässleholmen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nätverksgrupp Boda

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender