Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nätverksgrupp Centrum

Inklusive områdena Bergdalen och Norrmalm.

Kartbild över centrum.

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ- och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande

Deltagare

  • Brygghuset/träffpunkt Simonsland
  • Kulturföreningen TÅGET
  • Gustaf Adolfs ungdomsgård
  • Kulturförvaltningen/Stadsbiblioteket
  • Engelbrektskolan, F-6, 7-9
  • Bergdalskolan, F-6
  • Kristna skolan, F-9
  • Individ- och familjeomsorg barn och unga
  • Polisen
  • Utvecklingsledare folkhälsa
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nätverksgrupp Centrum

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender