Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nätverksgrupp Daltorp

I nätverksgruppen ingår områdena Dammsvedjan, Druvefors, Göta, Hedvigsborg, Kristineberg och Trandared.

Kartbild över Daltorp.

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga, som är uppdelade utifrån det geografiska upptagningsområdet med omnejd.

Det övergripande målet med de lokala nätverksgrupperna för barn och unga är att tillsammans skapa förutsättningar för en god start i livet samt vara förberedda för eftergymnasiala studier eller arbetslivet.

Detta görs genom att aktörer på området har en helhetssyn kring barn och unga och gör prioriteringar kring enskilda och gemensamma satsningar. Syftet är också att få ett erfarenhet- och informationsutbyte om den aktuella situationen på respektive område.

Nätverken träffas 2-3 gånger per termin.

I nätverken finns representanter från bland andra fritid, kultur, förskola, skola, individ- och familjeomsorg och polisen.

Sammankallande

Deltagare

  • Mötesplats Kristineberg (öppen ungdomsverksamhet/fritidsgård)
  • Mötesplats Kransmossen/Mariedals fritidsgård
  • Kristinebergs bibliotek
  • Daltorpskolan, F-6, 7-9
  • Kristinebergskolan F-6
  • Svedjeskolan, F-6
  • Trandaredskolan, F-6
  • Individ- och familjeomsorg barn och unga
  • Polisen
  • Utvecklingsledare FOF
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nätverksgrupp Daltorp

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender