Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nätverksgrupp Viskafors

Inklusive områdena Bogryd, Kinnarumma, Rydboholm, Seglora och Svaneholm.

Karta över Viskafors.

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande

Deltagare

  • Viskafors fritidsgård
  • Kulturförvaltningen/Viskafors bibliotek
  • Viskaforskolan, F-6, 7-9
  • Kinnarummaskolan, F-6
  • Svaneholmskolan, F-6
  • Individ och familjeomsorg barn och unga
  • Polisen
  • Utvecklingsledare Folkhälsa
  • Ortsråd, kontaktperson
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nätverksgrupp Viskafors

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender