Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Norrby

Inklusive områdena Byttorp, Hestra, Parkstaden och Tullen.

Karta över Norrby.

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ- och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande
Enhetschef Mötesplatser/Öppen ungdomsverksamhet – Norrby, Per Gustenius
Utvecklingsledare Folkhälsa – Norrby, Ida Grindsiö

Deltagare
Norrbyhuset (öppen ungdomsverksamhet)
Kulturförvaltningen/Norrbyhuset (bibliotek)
Hestra Midgårdskolan, F-6
Byttorpskolan, F-6
Särlaskolan, F-6, 7-9
Malmen Montessori, F-9
Kunskapsskolan, 4-9
Individ- och familjeomsorg barn och unga
Polisen
Arbetslivsförvaltningen/Trygghetssatsning (Stadsdelsvärdar)
Utvecklingsledare Folkhälsa – Norrby

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Norrby

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol