Meny

Meny

Norrby

Inklusive områdena Byttorp, Hestra, Parkstaden och Tullen.

Karta över Norrby.

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ- och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande
Enhetschef Fritid – Norrby, Emma Ragnarsson
Utvecklingsledare Folkhälsa – Norrby, Ida Grindsiö

Deltagare
Norrbyhuset/Öppen ungdomsverksamhet
Kulturförvaltningen/Norrbyhuset bibliotek
Hestra Midgårdskolan, F-6
Byttorpskolan, F-6
Särlaskolan, F-6, 7-9
Individ- och familjeomsorg barn och unga/Fältverksamheten
Polisen
Arbetslivsförvaltningen/Trygghetssatsning
Utvecklingsledare Folkhälsa – Norrby

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-07-01 08.55

Ändrad av:

Dela sidan: Norrby

g q n C

p

Kontakt