Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Norrby

Inklusive områdena Byttorp, Hestra, Parkstaden och Tullen.

Karta över Norrby.

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ- och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande
Enhetschef Mötesplatser/Öppen ungdomsverksamhet – Norrby, Per Gustenius
Utvecklingsledare Folkhälsa – Norrby, Ida Grindsiö

Deltagare
Norrbyhuset (öppen ungdomsverksamhet)
Kulturförvaltningen/Norrbyhuset (bibliotek)
Hestra Midgårdskolan, F-6
Byttorpskolan, F-6
Särlaskolan, F-6, 7-9
Malmen Montessori, F-9
Kunskapsskolan, 4-9
Individ- och familjeomsorg barn och unga
Polisen
Arbetslivsförvaltningen/Trygghetssatsning (Stadsdelsvärdar)
Utvecklingsledare Folkhälsa – Norrby

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-12-20 15.40

Ändrad av:

Dela sidan: Norrby

g q n C

p

Kontakt