Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Norrby

Inklusive områdena Byttorp, Hestra, Parkstaden och Tullen.

Karta över Norrby.

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ- och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande
Enhetschef Mötesplatser/Öppen ungdomsverksamhet – Norrby, Per Gustenius
Utvecklingsledare Folkhälsa – Norrby, Ida Grindsiö

Deltagare
Norrbyhuset (öppen ungdomsverksamhet)
Kulturförvaltningen/Norrbyhuset (bibliotek)
Hestra Midgårdskolan, F-6
Byttorpskolan, F-6
Särlaskolan, F-6, 7-9
Malmen Montessori, F-9
Kunskapsskolan, 4-9
Individ- och familjeomsorg barn och unga
Polisen
Arbetslivsförvaltningen/Trygghetssatsning (Stadsdelsvärdar)
Utvecklingsledare Folkhälsa – Norrby

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Norrby

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol