Meny

Meny

Sandared

Inklusive områdena Hedared, Lundaskog, Sandhult och Sjömarken.

Karta över Sandared.

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ- och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande
Enhetschef Fritid – Sandared, Per Gustenius
Enhetschef Sandaredsbadet, Anna Paulsson

Deltagare
Sandareds fritidsgård/Öppen ungdomsverksamhet
Sandaredsbadet
Kulturförvaltningen/Sandareds bibliotek
Sandaredskolan, F-6
Sandgärdskolan, 7-9
Sandhultskolan, F-6
Sjömarkenskolan, F-6
Individ- och familjeomsorg barn och unga/Fältverksamheten
Polisen
Ortsråd, kontaktperson (adjungerande)

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-04-30 08.40

Ändrad av:

Dela sidan: Sandared

g q n C

p

Kontakt