Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Sandared

Inklusive områdena Hedared, Lundaskog, Sandhult och Sjömarken.

Karta över Sandared.

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ- och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande
Enhetschef Öppen ungdomsverksamhet – Sandared, Håkan Lodin
Enhetschef Sandaredsbadet, Johanna Skansare

Deltagare
Öppen ungdomsverksamhet Sandared
Sandaredsbadet
Kulturförvaltningen/Sandareds bibliotek
Sandaredskolan, F-6
Sandgärdskolan, 7-9
Sandhultskolan, F-6
Sjömarkenskolan, F-6
Individ- och familjeomsorg barn och unga
Polisen
Ortsråd, kontaktperson (adjungerande)

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Sandared

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol