Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Sjöbo

Inklusive områdena Alideberg, Erikslund och Tosseryd.

Karta över Sjöbo.

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande
Enhetschef Fritid – Sjöbo, Emma Ragnarsson 
Utvecklingsledare Folkhälsa – Sjöbo, Bojana Atanasova

Deltagare
Sjöbo fritidsgård
Parasportcenter (öppen ungdomsverksamhet)
Kulturförvaltningen/Sjöbo bibliotek
Erikslundskolan, F-6, 7-9
Sjöboskolan, F-6
Engelska skolan 4-9
Individ och familjeomsorg barn och unga
Polisen
Arbetslivsförvaltningen/Trygghetssatsning (Stadsdelsvärdar)
Utvecklingsledare Folkhälsa - Sjöbo

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Sjöbo

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol