Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Sjöbo

Inklusive områdena Alideberg, Erikslund och Tosseryd.

Karta över Sjöbo.

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande
Enhetschef Fritid – Sjöbo, Emma Ragnarsson 
Utvecklingsledare Folkhälsa – Sjöbo, Marie Schörling Erikson

Deltagare
Sjöbo fritidsgård
Parasportcenter (öppen ungdomsverksamhet)
Kulturförvaltningen/Sjöbo bibliotek
Erikslundskolan, F-6, 7-9
Sjöboskolan, F-6
Engelska skolan 4-9
Individ och familjeomsorg barn och unga
Polisen
Arbetslivsförvaltningen/Trygghetssatsning (Stadsdelsvärdar)
Utvecklingsledare Folkhälsa - Sjöbo

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2019-10-04 13.57

Ändrad av:

Dela sidan: Sjöbo

g q n C