Meny

Meny

Sjöbo

Inklusive områdena Alideberg, Erikslund och Tosseryd.

Karta över Sjöbo.

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande
Enhetschef Fritid – Sjöbo, Emma Ragnarsson (ordförande)
Utvecklingsledare Folkhälsa – Sjöbo, Emelie Risbeck (sekreterare)

Deltagare
Sjöbo fritidsgård/Alidebergs fritidsgård
Kulturförvaltningen/Sjöbo bibliotek
Erikslundskolan, F-6, 7-9
Sjöboskolan, F-6
Individ och familjeomsorg barn och unga/Fältverksamheten
Polisen
Utvecklingsledare Folkhälsa - Sjöbo

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-11-30 10.22

Ändrad av:

Dela sidan: Sjöbo

g q n C

p

Kontakt