Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Viskafors

Inklusive områdena Bogryd, Kinnarumma, Rydboholm, Seglora och Svaneholm.

Karta över Viskafors.

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande
Enhetschef Öppen ungdomsverksamhet – Viskafors, Jan Rosenberg
Utvecklingsledare Folkhälsa, Kristina Nyberg Smahel 

Deltagare
Viskafors fritidsgård
Kulturförvaltningen/Viskafors bibliotek
Viskaforskolan, F-6, 7-9
Kinnarummaskolan, F-6
Svaneholmskolan, F-6
Individ och familjeomsorg barn och unga
Polisen
Utvecklingsledare Folkhälsa
Ortsråd, kontaktperson (adjungerande)

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Viskafors

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol