Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Viskafors

Inklusive områdena Bogryd, Kinnarumma, Rydboholm, Seglora och Svaneholm.

Karta över Viskafors.

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande
Enhetschef Öppen ungdomsverksamhet – Viskafors, Jan Rosenberg
Utvecklingsledare Folkhälsa, Kristina Nyberg Smahel 

Deltagare
Viskafors fritidsgård
Kulturförvaltningen/Viskafors bibliotek
Viskaforskolan, F-6, 7-9
Kinnarummaskolan, F-6
Svaneholmskolan, F-6
Individ och familjeomsorg barn och unga
Polisen
Utvecklingsledare Folkhälsa
Ortsråd, kontaktperson (adjungerande)

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Viskafors

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol