Meny

Meny

Viskafors

Inklusive områdena Bogryd, Kinnarumma, Rydboholm och Svaneholm.

Karta över Viskafors.

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga 10-16 år, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter från Fritid, Kultur, Skola, Individ och familjeomsorg/Fältverksamheten och Polisen och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande
Enhetschef Fritid – Viskafors, Jan Rosenberg (ordförande)
Utvecklingsledare Folkhälsa, Kristina Nyberg Smahel (sekreterare)

Deltagare
Viskafors fritidsgård
Kulturförvaltningen/Viskafors bibliotek
Viskaforskolan, F-9
Kinnarummaskolan/Svaneholmskolan, F-6
Individ och familjeomsorg barn och unga/Fältverksamheten
Polisen
Utvecklingsledare Folkhälsa

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-07-02 13.45

Ändrad av:

Dela sidan: Viskafors

g q n C

p

Kontakt