Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Brämhult

Inklusive området Svensgärde

Karta över Brämhult.

Totalt finns sju lokala Områdesnätverk, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter med lokal anknytning, både från kommunala verksamheter och från civilsamhället, och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande

Enhetschef Fritid – Brämhult, Jan Rosenberg
Fritidsutvecklare FOF, Martina Lindberg

Deltagare

Lokala aktörer, till exempel:

Brämhults fritidsgård
Myråsskolan och föräldraförening
Kulturförvaltningen
Förskolor
Äldreomsorg
Brämhults IK
ÖSTK
IK Ymer
Brämhults Scoutkår
Brämhults Ryttarförening
Kakas
Borås SK
Svenska kyrkan Brämhult
Equmenia Brämhult, Myråskyrkan
AB Bostäder
Hyresgästföreningen
Företagare/näringsliv
Lokala projekt/satsningar, till exempel "SISU/Bodavallen"

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Brämhult

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol