Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Hässleholmen

Inklusive området Boda

Karta över Hässleholmen.

Totalt finns sju lokala Områdesnätverk, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter med lokal anknytning, både från kommunala verksamheter och från civilsamhället, och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande

Utvecklingsledare Folkhälsa – Hässleholmen, Alexandra Niklasson
Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet - Hässleholmen, Andrea Lucut

Deltagare

Lokala aktörer, till exempel:

Hässlehuset: Öppen ungdomsverksamhet/Mötesplats
Kulturförvaltningen/Hässlehus bibliotek
Bodaskolan, Fjärdingskolan och föräldraföreningar
Förskolor
Äldreomsorg - Mötesplats Vågen
Boda familjecentral
Stadsdelsvärdar
Integration – Arbetslivsförvaltningen
AB Bostäder
Victoria Park
Hyresgästföreningen
ABF Sjuhärad
Hässleholmens intresseförening
PRO Östra
Borås AIK
Odenslunds 4H
Borås folkhögskola
Hässleholmens kyrka, Bodakyrkan, Brokyrkan, Moskén
Lokala projekt/satsningar, till exempel ”Sports for you - "SISU/Bodavallen", "Hässleholmen rent och snyggt"
Företagare/näringsliv - Hässle torg
Polisen

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hässleholmen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol