Meny

Meny

Hässleholmen

Inklusive området Boda

Karta över Hässleholmen.

Totalt finns sju lokala Områdesnätverk, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter med lokal anknytning, både från kommunala verksamheter och från civilsamhället, och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande

Utvecklingsledare Folkhälsa – Hässleholmen, Jolin Sewén
Enhetschef Fritid/Mötesplats Hässleholmen, Åsa Bergstrand

Deltagare

Lokala aktörer, till exempel:

Mötesplats Hässleholmen/VI-Hässleholmen
Hässlehus fritidsgård
Kulturförvaltningen/Hässlehus bibliotek
Bodaskolan, Fjärdingskolan och föräldraföreningar
Förskolor
Äldreomsorg - Mötesplats Vågen
Boda familjecentral
Stadsdelsvärdar
AB Bostäder
Victoria Park
Hyresgästföreningen
ABF Sjuhärad
Hässleholmens intresseförening
PRO Östra
Borås AIK
Odenslunds 4H
Borås folkhögskola
Hässleholmens kyrka, Bodakyrkan, Brokyrkan, Moskén
Lokala projekt/satsningar, till exempel ”Sports for you”, ”Framtid tillsammans”, "SISU/Bodavallen", "Hässleholmen rent och snyggt"
Företagare/näringsliv - Hässle torg
Polisen

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-07-01 09.12

Ändrad av:

Dela sidan: Hässleholmen

g q n C

p

Kontakt