Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Hulta

Inklusive området Sörmarken

Karta över Hulta.

Totalt finns sju lokala Områdesnätverk, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter med lokal anknytning, både från kommunala verksamheter och från civilsamhället, och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande

Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet – Hulta, Tony Kampf och Ramadhan Hashim
Fritidsutvecklare – FOF, Mattias Karlsson

Deltagare

Lokala aktörer, till exempel:

Mötesplats Hulta
Hulta fritidsgård
Ekarängskolan och föräldraförening
Kulturförvaltningen/Ekarängskolans bibliotek
Förskolor
Äldreomsorg
Boda familjecentral
Stadsdelsvärdar
AB Bostäder
BRF Ekarängen
BRF Hulta Vång
Hyresgästföreningen
ABF Sjuhärad
Bilal kulturförening
Svenska kyrkan
Syriska/Ortodoxa församlingen
Ekarängskyrkan
Lokala projekt/satsningar, till exempel ”Sports for you - SISU/Bodavallen"
Företagare/näringsliv - Hulta torg
Polisen

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hulta

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol