Meny

Meny

Hulta

Inklusive området Sörmarken

Karta över Hulta.

Totalt finns sju lokala Områdesnätverk, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter med lokal anknytning, både från kommunala verksamheter och från civilsamhället, och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande

Enhetschef Fritid/Mötesplats Hulta – Hulta, Tony Kampf
Fritidsutvecklare – FoF, Susanne Karlsson

Deltagare

Lokala aktörer, till exempel:

Mötesplats Hulta
Hulta fritidsgård
Ekarängskolan och föräldraförening
Kulturförvaltningen/Ekarängskolans bibliotek
Förskolor
Äldreomsorg
Boda familjecentral
Stadsdelsvärdar
AB Bostäder
BRF Ekarängen
BRF Hulta Vång
Hyresgästföreningen
ABF Sjuhärad
Invandrarföreningar
Svenska kyrkan
Syriska/Ortodoxa församlingen
Ekarängskyrkan
Lokala projekt/satsningar, till exempel ”Sports for you”, ”Framtid tillsammans”, "SISU/Bodavallen"
Företagare/näringsliv - Hulta torg
Polisen

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-07-01 09.07

Ändrad av:

Dela sidan: Hulta

g q n C

p

Kontakt