Meny

Meny

Kristineberg

Inklusive områdena Göta, Hedvigsborg, Dammsvedjan och Druvefors

Karta över Kristineberg.

Totalt finns sju lokala Områdesnätverk, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter med lokal anknytning, både från kommunala verksamheter och från civilsamhället, och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande

Enhetschef Fritid/Mötesplats Kristineberg/Göta, Helena Lindberg-Luoga (ordförande) 
Fritidsutvecklare FoF, Helena Ahlstedt (sekreterare)

Deltagare

Lokala aktörer, till exempel:

Mötesplats Kristineberg: fritidsgård och bibliotek
Göta fritidsgård
Kulturförvaltningen/Göta bibliotek
Daltorpskolan, Kristinebergskolan, Svedjeskolan och föräldraföreningar
Förskolor
Äldreomsorg
AB Bostäder
Wilhem
Hyresgästföreningen
Bostadsrättsföreningar
Svenska kyrkan – Dammsvedjan och Caroli
Kvinnojouren
Kronängs IF
PRO Göta
Lokala projekt
Företagare/näringsliv

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-11-30 10.26

Ändrad av:

Dela sidan: Kristineberg

g q n C

p

Kontakt