Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Kristineberg

Inklusive områdena Göta, Hedvigsborg, Dammsvedjan och Druvefors

Karta över Kristineberg.

Totalt finns sju lokala Områdesnätverk, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter med lokal anknytning, både från kommunala verksamheter och från civilsamhället, och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande

Enhetschef Fritid/Mötesplats Kristineberg/Göta, Helena Lindberg-Luoga
Fritidsutvecklare FOF, Helena Ahlstedt

Deltagare

Lokala aktörer, till exempel:

Mötesplats Kristineberg: fritidsgård, bibliotek, seniorverksamhet och öppen förskola
Öppen ungdomsverksamhet Trandö
Kulturförvaltningen/Göta bibliotek
Daltorpskolan, Kristinebergskolan, Svedjeskolan och föräldraföreningar
Förskolor
Äldreomsorg
AB Bostäder
Willhem
Hyresgästföreningen
Bostadsrättsföreningar
Svenska kyrkan – Dammsvedjan och Caroli
Kvinnojouren
ABF Sjuhärad
Medborgarskolan
Kronängs IF
PRO Göta
Lokala projekt/satsningar
Företagare/näringsliv

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kristineberg

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol