Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Områdesnätverk Brämhult

I områdesnätverket ingår områdena Brämhult och Svensgärde.

Karta över Brämhult.

Målet med områdesnätverken är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten hos invånarna samt ta tillvara den ideella kraft som finns i civilsamhället (till exempel eldsjälar, föreningsliv och företag).

Arbetet med områdesnätverken syftar till att skapa en helhetssyn på området och öka samverkan mellan olika aktörer, både inom offentlig sektor och civilsamhället.

Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella situationen på respektive område.

Sammankallande

Deltagare

Lokala aktörer, till exempel:

 • Brämhults fritidsgård
 • Myråsskolan och föräldraförening
 • Kulturförvaltningen
 • Förskolor
 • Äldreomsorg
 • Brämhults IK
 • ÖSTK
 • IK Ymer
 • Brämhults Scoutkår
 • Brämhults Ryttarförening
 • Kakas
 • Borås SK
 • Svenska kyrkan Brämhult
 • Equmenia Brämhult, Myråskyrkan
 • Bostäder i Borås
 • Hyresgästföreningen
 • Företagare/näringsliv
 • Lokala projekt/satsningar, till exempel "SISU/Bodavallen"
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Områdesnätverk Brämhult

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender