Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Områdesnätverk Hässleholmen

I områdesnätverket ingår områdena Boda och Hässleholmen.

Karta över Hässleholmen.

Målet med områdesnätverken är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten hos invånarna samt ta tillvara den ideella kraft som finns i civilsamhället (till exempel eldsjälar, föreningsliv och företag).

Arbetet med områdesnätverken syftar till att skapa en helhetssyn på området och öka samverkan mellan olika aktörer, både inom offentlig sektor och civilsamhället.

Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella situationen på respektive område.

Sammankallande

Deltagare

Lokala aktörer, till exempel:

 • Hässlehuset: Öppen ungdomsverksamhet/Mötesplats, kulturskola och bibliotek
 • Bodaskolan, Fjärdingskolan
 • Förskolor
 • Boda familjecentral
 • Stadsdelsvärdar
 • Integration – Arbetslivsförvaltningen
 • Bostäder i Borås
 • Victoria Hem
 • Hyresgästföreningen
 • ABF Sjuhärad
 • Borås AIK
 • Odenslunds 4H
 • Borås folkhögskola
 • Hässleholmens kyrka, Bodakyrkan, Brokyrkan, Moskén
 • RF-SISU
 • Företagare/näringsliv - Hässle torg

Vill du vara med på områdesnätverket skicka kontaktuppgifter till hasslehuset@boras.se

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Områdesnätverk Hässleholmen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender