Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Områdesnätverk Hässleholmen

Inklusive området Boda

Karta över Hässleholmen.

Totalt finns sju lokala Områdesnätverk, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter med lokal anknytning, både från kommunala verksamheter och från civilsamhället, och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande

Deltagare

Lokala aktörer, till exempel:

 • Hässlehuset: Öppen ungdomsverksamhet/Mötesplats, kulturskola och bibliotek
 • Bodaskolan, Fjärdingskolan
 • Förskolor
 • Boda familjecentral
 • Stadsdelsvärdar
 • Integration – Arbetslivsförvaltningen
 • Bostäder i Borås
 • Victoria Hem
 • Hyresgästföreningen
 • ABF Sjuhärad
 • Borås AIK
 • Odenslunds 4H
 • Borås folkhögskola
 • Hässleholmens kyrka, Bodakyrkan, Brokyrkan, Moskén
 • RF-SISU
 • Företagare/näringsliv - Hässle torg

Vill du vara med på områdesnätverket skicka kontaktuppgifter till hasslehuset@boras.se

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Områdesnätverk Hässleholmen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender