Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Områdesnätverk Norrby

I områdesnätverket ingår områdena Byttorp, Hestra, Norrby, Parkstaden och Tullen.

Karta över Norrby.

Målet med områdesnätverken är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten hos invånarna samt ta tillvara den ideella kraft som finns i civilsamhället (till exempel eldsjälar, föreningsliv och företag).

Arbetet med områdesnätverken syftar till att skapa en helhetssyn på området och öka samverkan mellan olika aktörer, både inom offentlig sektor och civilsamhället.

Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella situationen på respektive område.

Sammankallande

 • Utvecklingsledare Folkhälsa – Norrby, Ida Grindsiö
 • Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet - Norrby, Eva Boman

Deltagare

Lokala aktörer, till exempel:

 • Norrbyhuset: Öppen ungdomsverksamhet/Mötesplats
 • Kulturförvaltningen/Norrbyhuset bibliotek
 • Byttorps bibliotek
 • Byttorpskolan, Särlaskolan, Hestra Midgårdskolan och föräldraföreningar
 • Förskolor
 • Äldreomsorg - Mötesplats Spinnrocken och Byttorp
 • Norrby familjecentral
 • Borås museum/Textilmuseet
 • Stadsdelsvärdar
 • Bostäder i Borås
 • Hyresgästföreningen
 • Bostadsrättsföreningar
 • Studieförbund
 • Navet
 • Norrby IF
 • Byttorps IF
 • Hestra IF
 • Somali AIF
 • Svenska kyrkan – Byttorp och Caroli,
 • Moskén
 • Kvinno- och tjejjouren i Borås
 • Företagare/näringsliv
 • Polisen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Områdesnätverk Norrby

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender