Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Områdesnätverk Sjöbo

I områdesnätverket ingår områdena Alideberg, Erikslund och Sjöbo.

Karta över Sjöbo.

Målet med områdesnätverken är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten hos invånarna samt ta tillvara den ideella kraft som finns i civilsamhället (till exempel eldsjälar, föreningsliv och företag).

Arbetet med områdesnätverken syftar till att skapa en helhetssyn på området och öka samverkan mellan olika aktörer, både inom offentlig sektor och civilsamhället.

Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella situationen på respektive område.

Sammankallande

Deltagare

Lokala aktörer, till exempel:

 • Mötesplats Sjöbo
 • Sjöbo fritidsgård
 • Parasportcenter (öppen ungdomsverksamhet)
 • Kulturförvaltningen/Sjöbo bibliotek
 • Erikslundskolan
 • Sjöboskolan
 • Förskolor
 • Äldreomsorg - Mötesplats Senior/Sjöbo
 • Arbetslivsförvaltningen - integration/finsk förvaltningsområde
 • Sjöbo familjecentral
 • Bostäder i Borås
 • Victoria Hem
 • Borås GIF
 • Sjöbo vårdcentral/Närhälsan
 • Svenska kyrkan/Sjöbo ungdomsgård
 • Medborgarskolan
 • Företagare/näringsliv - Sjöbo torg
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Områdesnätverk Sjöbo

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...