Meny

Meny

Sjöbo

Inklusive områdena Alideberg och Erikslund

Karta över Sjöbo.

Totalt finns sju lokala Områdesnätverk, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter med lokal anknytning, både från kommunala verksamheter och från civilsamhället, och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande

Utvecklingsledare Folkhälsa – Sjöbo, Emelie Risbeck
Mötesplats Sjöbo, Marie Oinas

Deltagare

Lokala aktörer, till exempel:

Mötesplats Sjöbo
Sjöbo fritidsgård och Alidebergs fritidsgård
Kulturförvaltningen/Sjöbo bibliotek
Erikslundskolan, Sjöboskolan och föräldraföreningar
Förskolor
Äldreomsorg - Sjöboklint/Blombacka
Sjöbo familjecentral
AB Bostäder
Victoria Park
Hyresgästföreningen
Bostadsrättsföreningar
Borås GIF
Sjöbo vårdcentral
Svenska kyrkan/Sjöbo ungdomsgård
Lokala projekt, till exempel ”Sports for you”, ”Framtid tillsammans”, "Kraftsamling Sjöbo"
Företagare/näringsliv - Sjöbo torg
Polisen

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-04-30 10.10

Ändrad av:

Dela sidan: Sjöbo

g q n C

p

Kontakt