Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Sjöbo

Inklusive områdena Alideberg och Erikslund

Karta över Sjöbo.

Totalt finns sju lokala Områdesnätverk, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter med lokal anknytning, både från kommunala verksamheter och från civilsamhället, och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande

Utvecklingsledare Folkhälsa – Sjöbo, Bojana Atanasova
Mötesplats Sjöbo, Marie Oinas

Deltagare

Lokala aktörer, till exempel:

Mötesplats Sjöbo
Sjöbo fritidsgård
Parasportcenter (öppen ungdomsverksamhet)
Kulturförvaltningen/Sjöbo bibliotek
Erikslundskolan, Sjöboskolan och föräldraföreningar
Förskolor
Äldreomsorg - Mötesplats Senior/Sjöbo
Stadsdelsvärdar
Integration – Arbetslivsförvaltningen
Sjöbo familjecentral
AB Bostäder
Victoria Park
Hyresgästföreningen
Bostadsrättsföreningar
Borås GIF
Sjöbo vårdcentral/Närhälsan
Svenska kyrkan/Sjöbo ungdomsgård
Kvinnojouren/Tjejjouren
Lokala projekt, till exempel ”Sports for you - SISU Sjöbo”, "Kraftsamling Sjöbo"
Företagare/näringsliv - Sjöbo torg
Polisen

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Sjöbo

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol