Meny

Meny

Trandared

Inklusive områdena Brotorp, Bergsäter och Bergsbo.

Karta över Trandared.

Totalt finns sju lokala Områdesnätverk, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter med lokal anknytning, både från kommunala verksamheter och från civilsamhället, och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande

Verksamhetsutvecklare FoF, Mikael Andersson (ordförande)
Fritidsutvecklare FoF, Anna Karlsson (sekreterare)

Deltagare

Lokala aktörer, till exempel:

Mariedals IK och fritidsgård
Kulturförvaltningen/Trandaredsbiblioteket
Trandaredskolan och föräldraförening
Förskolor
Äldreomsorg - Mötesplats Svärdfästet och Anhörigstödet
Kransmossens friluftsområde
PRO Södra
Svenska kyrkan
Arabiska föreningen
AB Bostäder
Hyresgästföreningen
Bostadsrättsföreningar
Företagare/näringsliv
Lokala projekt

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-07-02 13.43

Ändrad av:

Dela sidan: Trandared

g q n C

p

Kontakt