Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Områdesnätverk Trandared

I områdesnätverket ingår områdena Bergsbo, Bergsäter, Brotorp och Trandared.

Karta över Trandared.

Totalt finns sju lokala Områdesnätverk, som är uppdelade utifrån olika geografiska upptagningsområden. Varje nätverksgrupp består av representanter med lokal anknytning, både från kommunala verksamheter och från civilsamhället, och arbetar utifrån lokala behov gentemot de gemensamma riktlinjer som är framtagna.

Sammankallande

Deltagare

Lokala aktörer, till exempel:

 • Mötesplats Kransmossen
 • Mariedals IK
 • Kulturförvaltningen/Trandaredsbiblioteket
 • Trandaredskolan och föräldraförening
 • Förskolor
 • Äldreomsorg - Mötesplats Senior/Svärdfästet och Anhörigstödet
 • PRO Södra
 • Svenska kyrkan
 • Arabiska föreningen
 • Bostäder i Borås
 • Hyresgästföreningen
 • Bostadsrättsföreningar
 • Företagare/näringsliv
 • Lokala projekt/satsningar
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Områdesnätverk Trandared

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Arbetslivsförvaltningens entré.

  Arbetslivsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet