Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ortsråd

Det finns fyra serviceorter kring Borås där intresseföreningar samordnar och driver olika former av nätverk-/samverkansforum, så kallade ortsråd.

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har utsett kontaktpersoner som stöd i det lokala arbetet.

Karta över Borås med omkringliggande serviceorter.

Mål

Målet med ortsråden är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten hos invånarna samt ta tillvara den ideella kraft som finns i civilsamhället (till exempel eldsjälar, föreningsliv och företag).

Arbetet utgår från Visionen om framtidens Borås och dess visionsområden.

Syfte

Arbetet med ortsråden syftar till att skapa en helhetssyn på området och öka samverkan mellan olika aktörer, både inom offentlig sektor och civilsamhället.

Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella situationen på respektive område.

Uppdrag

Kontaktpersoner från Fritids- och folkhälsoförvaltningen är utsedda till respektive serviceort med omnejd.

Det primära uppdrag är att stötta de befintliga intresseföreningarna inom respektive serviceort med omnejd, i syfte att utveckla lokala samverkansforum/ortsråd.

Kontaktpersonen förmedlar vid behov även aktuella frågor till rätt funktion inom Borås Stad. Genom kontinuerliga träffar med samtliga kontaktpersoner hålls frågor aktuella och bidrar till ökad kunskap- och att samverkan kan stärkas mellan de olika områdena.

Nuvarande form för de lokala ortsråden ser olika ut och kan även göra så framöver. Fokus är att stötta det lokala arbetet inom de former som respektive intresseförening förespråkar.

Samtliga ortsråd erbjuds ekonomisk ersättning, enligt separata avtal med Borås Stad, i syfte att stödja samarbetet i frågor kring lokal landsbygdsutveckling. Dessutom finns ett avtal avseende "ortsmiljonen", som möjliggör för lokala aktiviteter och investeringar för hela bygden.

Lokala utvecklingsplaner tas fram av respektive ortsråd och kan sedan ligga till grund för framtida prioriteringar och satsningar, där Borås Stad medverkar vid behov.


Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ortsråd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...