Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

FRÖ-möte i Kraftens Hus

FRÖ om Kraftens Hus – Sveriges första verksamhet för cancerberörda.

Mötet hölls i Kraftens Hus lokaler 18 februari högst upp i Träffpunkt Simonsland.

15 personer deltog och bland dem tre av de anställda Pia Bredegård, May Ekeroth och Helen Högsten. Carina Mannefred som är verksamhetsansvarig var denna dag upptagen på sitt andra jobb på RCC, Regionalt Cancercentrum Väst.

Pia Bredegård berättade om verksamheten:
– Vi ska vara ett komplement till sjukvården och det är det friska vi vill främja.
Kraftens Hus har nu varit igång i två år vilket betyder att man inlett det sista planerade året. Allt började med att Västra Götalandsregionen (VGR) antog en cancerstrategi 2013–2014 och i samband med det skapades ett gemensamt råd.

Där började man diskutera vad patienter behöver under sina livsresa med cancer. Ett studiebesök i England där
det finns liknande verksamhet gav inspiration och en vilja att skapa något liknande. En utredning ställde frågan om vad det finns för stöd och vad som saknas och landade i att det behövs en fysisk mötesplats. Göteborg
försökte hålla sig framme, men när man tyckte det skulle bli för stort fastnade man för Borås.

Målgruppen är alltså alla som berörs av cancer. Inte bara patienterna själva utan också anhöriga, arbetskamrater och vänner. Verksamheten byggdes upp i samarbete med SÄS, Södra Älvsborgs Sjukhus och
patienter där allas ord var lika mycket värda. Finansieringen kommer till en tredjedel från VGR, en tredjedel från
näringslivet och resten från SÄS. Näringslivet bidrar bland annat med tid.

Tre yogainstruktörer kommer gratis och man har fått datorer och möbler. Föreläsningar av dietister, sjukgymnaster och tandläkare förekommer. Och man söker pengar från fonder och stiftelser.
Besökarna är i stort sett 50 år och uppåt och då ofta de som inte själva har en patientförening. Men man har haft lite svårt att nå ut till yngre.

Kraftens Hus är en ideell förening med en styrelse som tar de större besluten.

Omkring 10 volontärer som tidigare jobbat med människor hjälper till. Inte minst med den populära tisdagsfikan klockan 11.
– Vi vill vara en mötesplats för informella samtal och nu har vi kunnat öka våra öppettider. Måndag, onsdag och fredag är det nu öppet till klockan20.
– Här finns kurser i att lära och bemästra sin sjukdom. En samtalskunnig och en med egen erfarenhet deltar. En grupp består bara av män. En annan för vuxna med hemmavarande barn.
– Vi försöker få igång prova-på-grupper med yoga. En promenadgrupp är på gång. En föreläsning av ishockeyspelaren Samuel Fagermo från Västra Frölunda handlade om att hans mamma har bröstcancer och hur
det är att samtidigt prestera i en elitidrott.

På Kraftens Hus kan man spela spel, baka pizza eller vara med och måla. Det är det friska som ska gynnas.

Man samarbetar med prostatacancerförbundet Pro Liv och bröstcancerföreningen Viola.

Och det finns samtalsgrupper för stöd till efterlevande. En person åker runt till alla vårdcentraler och berättar om Kraftens Hus.

En utvärdering av de första två åren har nu gjorts och kommer att leda till en rapport till Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen.
– Vi hoppas att den ska låta oss få fortsätta, säger Pia. Man kan bara komma hit och prata. Till exempel när man fått sitt cancerbesked. Den fina hemsidan kompletteras av en egen Youtube-kanal där man kan se
filmer med deltagare som berättar hur mycket Kraftens Hus betyder för dem. http://kraftenshus.se/

Antecknat av Anders Hjorth

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: FRÖ-möte i Kraftens Hus

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Arbetslivsförvaltningens entré.

  Arbetslivsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet