Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Nyhetsarkiv

Hur skapar vi (bättre) samverkan? Träffpunkt Simonsland 2.0

Stormöte de 9 september 2019 för alla föreningar och tjänstepersoner i huset Träfpunkt Simonsland. Moderator är Olle Möller från Malmö KC, Kompetenscenter.

IOP i Borås - succé för samverkan?

4 september 2019

Utbildning kring IOP och utvärdering av de 16 IOP:er som hittills tecknats mellan Borås Stad och idéburna. Vad säger juridiken? Hur har de ingångna IOP:erna fungerat och vad finns det att lära? Ludvig Sandberg från Forum för idéburna organisationer med social inriktning medverkar.

Medborgarlabbet på Sjöbo

Läs mer på Kraftsamling Sjöbo

Idébidrag för att utveckla Sjöbo

Sjöbobor, föreningar eller andra organisationer som har tankar och idéer som kan göra social nytta för Sjöbo och dess invånare kan söka upp till 50 000 kronor för att utveckla och genomföra sin idé.
Idébidraget är ett bidrag för utveckling och genomförande av en idé, en tanke eller ett förslag som gör nytta för Sjöbos invånare och för Sjöbo som samhälle. Ansökan kan göras antingen digitalt via Borås webb eller skriftligt.
Idébidraget riktar sig till Sjöbobor som är 13 år eller äldre, föreningar och organisationer som är verksamma på Sjöbo eller andra som genom sin idé gör social nytta på Sjöbo. Idébidraget uppmuntrar samarbete och samverkan och man ser gärna att flera personer, föreningar och organisationer lämnar in förslag som kan utvecklas tillsammans. Idébidraget är en del i projekt Kraftsamling Sjöbo.

Nu breddas dialogen mellan civilsamhället och regeringen

En överenskommelse om en gemensamstödstruktur för dialog och sam råd har tecknats mellan regeringen och det civila samhället på nationell nivå.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Överenskommelsen vidareutvecklar den tidigare Överenskommelsen inom det sociala området och öppnar för nya möjligheter till dialog och samråd.

Barn med särskilda behov

Panelsamtal och diskussion
Tid: 28 maj kl 17:00 till ca 19:00
Plats: Gemenskapen på plan 4 i Träffpunkt Simonsland Viskastrandsgatan 5 Borås.
Inledande information av Anne Lönnermark förbundsordförande i Autism och Aspberger-förbundet. Sedan reflekterar vi i max 15 minuter i mindre grupper för att få fram frågor och synpunkter. Därefter panelsamtal.
Det här är ett led i att öka kunskapen om barnen och vilka krav som ställs på oss i föreningarna som ledare oach så vidare.
Anmälan senast 22 maj via mail till:
tage.carlsson@gmail.com

Inbjudan till en kväll för Lokala utvecklingsgrupper i Borås under temat
NÅ och FÖRSTÅ

Lokala utvecklingsgrupper i Borås bjuds in till en träff som vill underlätta så att intressenter för lokal utveckling når och förstår varandra. Vi vill ha fler invånare delaktiga och vi vill förstå mer av varandra så att vi kan stärkas tillsammans.
Dag: 27 maj
Tid: Kl. 18.00 - 20.00
Plats: Sandareds församlingshem, Strandvägen 1

FRÖ om Mötesplatserna

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till FRÖ-möte om mötesplatserna och Träffpunkt Simonsland. Tisdag 7 maj kl. 12.00 - 13.00 inkl. vegetarisk lunch och bröd för 20 kr.
Linda Svensson Perlstedt från Vård- och äldreförvaltningen och Tina Brodin från Fritids- och folkhälsovärvaltningen medverkar.
Plats: Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5.
Välkomna!

Dags för "En vecka fri frå våld".

Den 3 december startar "En vecka fri från våld". Kom och ta del av föreläsningar och aktiviteter.

Tack vara ett brett samarbete mellan förEn vecka fri från våldeningar och Borås Stad så har det blirvit ett fantastiskt program.
Programmet för "En vecka fri från våld"2018.PDF

Infomation om projeketet "En kommun fri från våld
facebook.com/enkommunfrifranvaldboraslänk till annan webbplats, instagram.com/enkommunfrifranvaldlänk till annan webbplats

Vill din organisation vara en del av aktivitetsdagar i bostadsområden i Borås Stad

Tillsammans med lokala verksamheter, organisationer och föreningar arrangeras aktivitetsdagar på många av bostadsområdena i Borås, både tätort och serviceorter. Aktivitetsdagarna riktar sig till alla åldrar, men kan ha olika innehåll och program. Mer information om respektive aktivitetsdag kan lämnas av berörda kontaktpersoner.

Sammanställning av idéer och förslag från Stormötet den 28 november 2017

Här är sammanställningen av alla de spännande förslag och idéerPDF som kom fram vid borden på stormötet 28 november. Gå gärna in och gilla förslag som du inte sett förut och inte hann med på mötet! Skicka ett mail till Malin eller Anders och berätta det!

Metodboken om Nätverk-Aktivitet-Delaktighet (NAD) är klar!

Metodboken om Nätverk-Aktivitet-Delaktighet (NAD) är klar!Nu har lanserades metodboken om Nätverk-Aktivitet- Metodboken har producerats av NÄTVERKET och är en summering av snart sju års arbete med att utveckla metoden från ett pilotprojekt i Kristianstadtrakten till en omfattande verksamhet som drivs i partnerskap på många håll i Skåne.Boken är både en exposé över händelseförloppet och en introduktion till själva metoden och riktar sig till alla som har ett intresse av att arbeta tillsammans med idéburen sektor som ett verktyg för att hjälpa människor i etablering att inkluderas i samhället.

Ni hittar metodboken på http://natverket.org/…/Metodboken-Pdf-enkla-sidor-180212.pdflänk till annan webbplats

RAPPORT om att "Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner, landsting och regioner"öppnas i nytt fönster

Under 2017 har SKL tillsammans med engagerade kommuner, landsting/regioner och samverkande organisationer i civilsamhället skapat lokala och regionala partnerskap (IOP) för samarbete kring komplexa samhällsutmaningar. Denna rapport beskriver steg för steg hur partnerskaps-samarbete kan byggas upp i dialog med civilsamhällets organisationer. Förhoppningen är att den kan tjäna som inspiration och stöd för hur lokala och regionala partnerskapkan utformas.

Ladda ner skriftenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Borås Tidning om Agape och Överenskommelsen

Arbetet för ensamkommande flyktingar i idéburna nätverket Agape och Överenskommelsen uppmärksammas av Borås Tidning den 12 februariöppnas i nytt fönster.

Agape och Överenskommelsen i SR P4 Sjuhärad

I morgonprogrammet den 7 februari medverkade Agape i form av Lennart och Elisabeth Frejd samt deras inneboende ungdom Yasin från Afghanistan. Efter nyheterna från Ekot kl 9 deltog Anders Hjorth och berättade om Överenskommelsen i Borås.
Lyssna på inslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Scrolla fram i tidslisten till 2:38:05 för att lyssna på Agape och Lennart och Elisabeth. Och till 3:09:27 för att lyssna på Anders Hjorth om Överenskommelsen.

Nytt IOP - Utveckling av Parasportverksamheten

Utvecklingen av Parasporten i Borås med utgångspunkt från Sjuhäradshallen, syftar till att alla människor med funktionsnedsättning i Borås ska få möjlighet att delta i hälsofrämjande aktiviteter utifrån var och ens villkor.

Nytt IOP - Älskade Barn

I samarbetet mellan STudiefrämjandet och Bors Stad kommer Älskade Barn, ett föräldrastödsmaterial för föräldrar i ett nytt land, att erbjudas på geografiska områden i staden som är prioriterade i folkhälsoarbetet, Norrby, Sjöbo och Hässleholmen samt på Hulta och Kristineberg.

Nytt IOP - AGAPE (Stöd till asylsökande ungdomar)

Genom överenskommelsen skapas en möjlighet för de ensamkommande asylsökande ungdomar i Borås på olika Hem för vård- och boenden, stödboenden och familjehem att fortsätta studier eller praktik under den tid som de väntar på ett avgörande på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Nytt IOP för sverigefinländarePDF

Föreningen Allaktivitetshuset för sverigefinländare ska drivas i äldreboendet i f.d. hotell Scandic på Bergsäter. Det omfattar lunchservering, caféverksamhet och dagliga aktiviteter för finskspråkiga seniorer. Vård- och äldreförvaltningen finansierar delar av en tjänst som lunchvärd.

Uppstartsmöte för nätverk kring integration

Måndag 26 februari på Träffpunkt Simonsland. InbjudanPDF

Ett samhälle för alla 24 februari

Hur får vi ett samhälle som är till för alla, på lika villkor? Demokrati handlar om mer än omröstningar och politiska beslut. Det handlar också om respekt för andra människor, om kärlek, frihet, kunskap och engagemang.
Välkomna på seminariedag för inspiration, kunskap och mer förståelse för värderingar och idéer i ett demokratiskt samhälle.
Datum: 24 februari 2018 Tid: kl. 9.30 – ca 16.00 (Vi börjar med fika 9.30 – 10.00) Plats: Folkets hus, Trollhättan (Kungsgatan 25)
Anmälan senast 2 februari 2018 till ABF VG: Anna Därnemyr: anna.darnemyr@abf.se eller telefon 0735-93 18 45. Vid anmälan uppge namn, adress, personnummer och ev specialkost. Kostnad: 300 kr uppge faktureringsadress. InbjudanPDF

Simkunnighet för nyanlända barn och familjer

Simkunnighet för nyanlända är ett 3-års projekt finansierat av Allmänna arvsfonden. Fonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer – så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar. Läs gärna mer på arvsfonden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Var? Projektet riktar sig till hela Sverige. Utbildningarna kommer ske på olika platser under de 3 åren, både praktiskt i simhall och sjö men även teoretiskt.
När? Utspritt under en 3 års period med start hösten 2017 fram till årsskiftet 2019/2020. Vill ni vara med och samarbeta med oss i detta viktiga projekt och bygga för framtiden, hör av er!

Integration i samverkan - hur kan vi hjälpas åt

Den 6 December 2017, Högskolan i Borås

Överenskommelsen mellan VG-region och social ekonomi bjuder in till en dag som riktar sig till kommuner och civila samhället i Sjuhärad. Syftet med dagen är att få fördjupad kunskap, inspiration och möjlighet till samtal om samverkan mellan kommuner och civila samhället, med fokus på att många nyanlända nu finns inom etableringen och är en del av det svenska samhället.

Anmälan - Nu gör vi verkstad
(Årligt stormöte inom Överenskommelsen)

28 november 2017
Plats: Navet

Inbjudan

Hur möter vi morgondagen med nya former av samverkan?

22 november 2017, Fristad Folkhögskola

Överenskommelsen mellan Vg-region och Social ekonomi bjuder in politiker, tjänstemän och organisationer/föreningar som är intresserade av nya sätt att lösa välfärdsfrågor på, genom samverkan, dialog och partnerskap

Integrationsdagen, Tema: Kultur är vägen till ett inkluderande samhälle

7 november 8:30-16:00 på Stadsteaterin i Kulturhuset, Inbjudan
PDF

Vad är ett Arbetsintegrerande Socialt företag (AFS)?
-
Hur är de uppbyggda och hur fungerar de?

2 oktober klockan 13:15-15:00 på Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5

För vem?
Tillfället vänder sig till dig inom kommunal verksamhet och idéburna verksamheterna som vill öka din kunskap om de Arbetsintegrerade Sociala Företagen och hur du kan samverka med dem. InbjudanPDF

Öppen inbjudan att delta i kostnadsfri affärsutveckling

Nu har ni föreningar och kooperativ som vill lära er mer om hur ni kan skaffa externt kapital möjligheten att gå ett kostnadsfritt program, finansierat av EU kommissionen. Det finns ett fåtal platser kvar, deadline att söka är 30 juni. Programmet äger rum under hösten 2017. Har ni frågor så maila gärna Jan Svensson.

Välkomna att vara en del av Hälsoveckan 2017

Tid: vecka 42, 16-22 oktober

En vecka för alla invånare i Borås Stad, som syftar till att uppmärksamma hälsans olika delar ttill exempel bra matvanor, fysisk aktivitet, sociala- och kulturella aktiviteter....

Verksamheter och föreningar står för innehållet i veckan och vi på fritids- och folkhälsoförvaltningen står för samordningen och den allmänna marknadsföringen. Aktiviteter som är öppna för allmänheten kommer med i programmet, men det är så klart fritt för var och en att ordna aktiviteter som inte är för alla utan bara för den egna verksamheten.

Extratjänsterna utvidgas

Regeringen har fattat beslut om att förändra regelverket för extratjänster så att långtidsarbetslösa eller nyanlända ska kunna anställas i viss kulturell, idrottslig och social verksamhet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Genom extratjänster har sedan tidigare kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att anställa personer som kan utgöra en extra resurs och som kan stötta verksamheten. Extratjänster ger samtidigt kvinnor och män som under lång tid stått utanför arbetsmarknaden eller som nyligen kommit till Sverige en chans att få ett bra jobb med schysta villkor. Extratjänsterna ger möjlighet till full subvention av lönen och de lagstadgade arbetsgivaravgifterna i 12 månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.

Extratjänster finns idag inom bland annat sjukvården, skolan, äldrevården, och barnomsorgen. För att fler långtidsarbetslösa och nyanlända ska få ett arbete har regeringen beslutat att utvidga reglerna kring extratjänster för att öppna upp möjlighet att anställa personal inom ramen för extratjänster vid kulturell verksamhet, ideella idrottsföreningar samt trossamfund och ideella föreningar för arbete med social hjälpverksamhet eller omsorg om barn och ungdomar.

Extratänsterna är fullt finansierade av staten. Det är Arbetsförmedlingen som anvisar till och beslutar om extratjänster.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/05/extratjansterna-utvidgas/

IOP i Borås - succé för samverkan?

4 september 2019

Utbildning kring IOP och utvärdering av de 16 IOP:er som hittills tecknats mellan Borås Stad och idéburna. Vad säger juridiken? Hur har de ingångna IOP:erna fungerat och vad finns det att lära? Ludvig Sandberg från Forum för idéburna organisationer med social inriktning medverkar.

Senast ändrad: 2020-05-11 07.10

Ändrad av:

Dela sidan: Nyhetsarkiv

g q n C