Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Uppdragsplan för Överenskommelsen i Borås 2020

Uppdragsplanen visar inriktningen för det övergripande arbetet med Överenskommelsen. Processledarna är resurser i syfte att driva arbetet i planen.

Om Borås Stads Överenskommelse

Denna lokala Överenskommelse handlar om hur Borås Stad och Det Idéburnas organisationer i Borås ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete för att gemensamt utveckla välfärden i Borås när det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social sammanhållning.

Tillsammans ska parterna inspirera till samverkan, mobilisera kring gemensamma intressen och utveckla samarbetsformer inom ramen för Överenskommelsen i Borås.

Enligt den skriftliga Överenskommelsen från 2016 ska samverkan utgå från sex principer som tillsammans bildar vår gemensamma värdegrund.
Parter i arbetet är Det Idéburna - civilsamhällets olika organisationer och representanter samt Staden - Borås Stad med dess politiker och tjänstepersoner.

Uppdragsplanens innehåll

Uppdragsplanen tar sin utgångpunkt i prioriteringar i ”Planen för Överenskommelsen 2019–2022” som gäller:
• Utveckling och stöd till lärande och kunskap
• Förutsättningar för samverkan mellan Idéburna och Borås Stad
• Gemensamma intresseområden

Uppföljning

Verksamhet och aktiviteter för innevarande år redovisas på samrådets årliga stormöte för
Överenskommelsen samt i Borås Stads årsredovisning.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Uppdragsplan för Överenskommelsen i Borås 2020

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Arbetslivsförvaltningens entré.

  Arbetslivsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet