Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Uppdragsplan för Överenskommelsen i Borås 2020

Uppdragsplanen visar inriktningen för det övergripande arbetet med Överenskommelsen. Processledarna är resurser i syfte att driva arbetet i planen.

Om Borås Stads Överenskommelse

Denna lokala Överenskommelse handlar om hur Borås Stad och Det Idéburnas organisationer i Borås ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete för att gemensamt utveckla välfärden i Borås när det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social sammanhållning.

Tillsammans ska parterna inspirera till samverkan, mobilisera kring gemensamma intressen och utveckla samarbetsformer inom ramen för Överenskommelsen i Borås.

Enligt den skriftliga Överenskommelsen från 2016 ska samverkan utgå från sex principer som tillsammans bildar vår gemensamma värdegrund.
Parter i arbetet är Det Idéburna - civilsamhällets olika organisationer och representanter samt Staden - Borås Stad med dess politiker och tjänstepersoner.

Uppdragsplanens innehåll

Uppdragsplanen tar sin utgångpunkt i prioriteringar i ”Planen för Överenskommelsen 2019–2022” som gäller:
• Utveckling och stöd till lärande och kunskap
• Förutsättningar för samverkan mellan Idéburna och Borås Stad
• Gemensamma intresseområden

Uppföljning

Verksamhet och aktiviteter för innevarande år redovisas på samrådets årliga stormöte för
Överenskommelsen samt i Borås Stads årsredovisning.

Vad

Hur

Stöd för Föreningsrådet

Administrativ hjälp med sekreterarskap.

Verka för förståelse av Överenskommelsen och för att idéburna ska komma in tidigt i beslutsprocesser.

Fortsatt utveckling och underhåll av den gemensamma hemsidan och Facebook.


Utveckling av informationsmaterial om Överenskommelsen.


Sprida kunskap om den europeiska koden.


Haka på förenings- och organisations-perspektivet i medborgardialogutredning.

Verka för gemensamma dialoger och lärande om varandra

Medverka i sammanhang där staden och
idéburna möts för att underlätta lärande och
skapa möjligheter för samverkan.


Ev. kunskapskonferens.


Genomföra minst fyra FRÖ-möten

Förslag på teman utifrån dokumentation från
stormötet 2019-11-28
- FRIA – ett integrationsprojekt för nyanlända och idéburna
- Kraftens Hus
- Socialt Hållbart Borås

Tillgängliggörande av lokaler

Verka för att öka möjligheten att nyttja varandras lokaler

Omvärldsbevakning

Deltagande i nationella och regionala nätverk
och konferenser.

Stormöte kring Överenskommelsen

Genomföra stormötet 2020, prel. 26 november

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Uppdragsplan för Överenskommelsen i Borås 2020

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol