Meny

Meny

Uppföljning (enkät) av bidragsregler i Borås Stad

Vi vill nu veta hur din organisation upplever Borås Stads bidragsregler.

Under 2018 gör Fritids- och folkhälsonämnden i samarbete med övriga nämnder en översyn av bidragens utformning.

Uppdraget är att ”genomföra en översyn och nuvarande föreningsbidrag och lämna förslag på anpassning och revidering. Bland annat skall hänsyn tas till arbetet med Överenskommelsen”.

Den stora frågan om dagens bidrag är: Ger vi bidrag till rätt sorts verksamhet?

Föreningsrådet har bildat en arbetsgrupp som har regelbundna möten med utredningen för att ha insyn och hjälpa till i utredningen. Kontaktperson för föreningsrådet är Anders Hjorth, hjortanders@hotmail.com. Ansvarig tjänsteman i Borås Stad är Hans Andersson, hans.andersson@boras.se.

Fritids- och folkhälsoförvaltningen betalar idag ut ca 40 miljoner i kontantbidrag till föreningslivet, varav ca 33 miljoner till barn- och ungdomsverksamhet. Även Kulturförvaltningen och Kommunstyrelsen ger bidrag till olika ändamål.

Under hösten i år kommer flera möten med föreningar och utbildning att ägnas åt bidragsfrågan. Bland annat hålls två stormöten (31 oktober och 1 november) där idrottsföreningar respektive övriga föreningar bjuds in till dialog om bidragsreglerna.

För att få vägledning i vad föreningslivet tycker om nuvarande bidragsregler kommer här ett antal frågor.

Svaren på frågorna kommer dels beaktas i utredningen dels att ligga till grund för dialogen mellan idéburna organisationerna och Borås Stad som blir den 31 oktober och 1 november.

Vi behöver era svar så snart som möjligt dock senast den 15 oktober.Har ni fått någon form av bidrag från Borås Stad de senaste fem åren?


Har ni fått någon form av bidrag från Borås Stad de senaste fem åren?Ex: Vad är bra och dåligt så som bidragen är utformade idag?

Ex. Har ni stora utmaningar framför er som skulle kräva förändringar av stödets utformning från Staden?

Senast ändrad: 2018-10-19 09.00

Ändrad av:

Dela sidan: Uppföljning (enkät) av bidragsregler i Borås Stad

g q n C