Meny

Meny

Aktuellt

Medborgarlabbet på Sjöbo

Läs mer på Kraftslamling Sjöbo

Mellan röst och service - Ideella organisationers roll i ett föränderligt välfärdssamhällePDF

Onsdagen 7 november kl. 13:30-16:30, Vestindien C, Högskolan i Borås 

Av tradition har den ideella sektorn haft rollen att bevaka och artikulera intressen och den offentliga sektorn ska sedan – efter demokratiskt grundade beslut – producera den välfärdsservice som det finns störst behov av. Det finns tecken på att denna rollfördelning håller på att luckras upp. Istället förväntas den ideella sektorn i allt högre grad producera välfärdstjänster. Finns det därmed en risk att ideella organisationer håller tillbaka befogade krav eller kritik för att inte riskera gå miste om bidrag eller möjligheter att sälja tjänster? Detta är en av de frågor som har undersökts i ett forskningsprojekt och under seminariet kommer vi att få ta del av några av resultaten.

Föreläsare: Staffan Johansson, professor vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitetsprofessor i socialt arbete vid Göteborgs universitet
Målgrupp: Utvecklare, ledningspersoner, övrig personal, förtroendevalda och alla övriga intresserade! Även verksamma inom ideell sektor och studenter är varmt välkomna!
Kostnad: Kostnadsfritt, begränsat antal platser.

Anmälan: Senast 31/10 via webbformulär: fous.se/anmalan
länk till annan webbplats
Kontakt: Margareta Carlén, tfn: 0701-86 65 20.

OBS! Vid förhinder kan platsen överlåtas.

Idébidrag för att utveckla Sjöbo

Sjöbobor, föreningar eller andra organisationer som har tankar och idéer som kan göra social nytta för Sjöbo och dess invånare kan söka upp till 50 000 kronor för att utveckla och genomföra sin idé.

Idébidraget är ett bidrag för utveckling och genomförande av en idé, en tanke eller ett förslag som gör nytta för Sjöbos invånare och för Sjöbo som samhälle. Ansökan kan göras antingen digitalt via Borås webb eller skriftligt.

Idébidraget riktar sig till Sjöbobor som är 13 år eller äldre, föreningar och organisationer som är verksamma på Sjöbo eller andra som genom sin idé gör social nytta på Sjöbo. Idébidraget uppmuntrar samarbete och samverkan och man ser gärna att flera personer, föreningar och organisationer lämnar in förslag som kan utvecklas tillsammans. Idébidraget är en del i projekt Kraftsamling Sjöbo.

Vill du veta mer?
3 oktober klockan 18 hålls ett informationsmöte på Mötesplats Sjöbo.
www.boras.se/kraftsamlingsjobolänk till annan webbplats

 Enkät om bidragreglerna i Borås
Borås Stad utreder bidragsreglerna vill veta vad din förening/organisation tycker om befitliga regler.

Uppföljning (enkät) av Överenskommelsen
I dec har överenskommelsen funnit i två år. För att vi skall kunna fortsätta att utveckla det gemensamma arbetet och förutsättningarna för samverkan inom Överenskommelsen behöver vi också svar på några frågor från idébuna. Samma frågor har ställt till alla nämnder och bolag i Borås Stad.

En vecka fri från våld 3-9 december 2018

Under en vecka i december kommer vi inom Borås tillsammans lyfta möjligheterna att förebygga och agera mot våld. EVeckan initieras nationellt av organisationerna MÄN, Unizon, SKL, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

Vi vill gärna uppmärksamma och att arrangera programpunkter tillsammans med idéburna.
Det är välkommet med evenemang som är öppna för allmänheten, men det går också bra att låta våldsprevention bli temat i er ordinarie verksamhet just denna vecka.

Vi i projektet "En kommun fri från våld" hjälper till att sammanföra aktörer som kan arrangera något tillsammans. Vill ni vara med på något sätt så kontakta Johanna Linnaro.

facebook.com/enkommunfrifranvaldboraslänk till annan webbplats, instagram.com/enkommunfrifranvaldlänk till annan webbplats


Vill ni bli årets integrationsfrämjande förening?

Nu har er förening möjlighet att ansöka om utmärkelsen som årets integrationsfrämjande förening med prioritet på barn- och ungdomsverksamhet.
Föreningarna bedriver barn- och ungdomsverksamhet till låga kostnader för deltagarna i socialt utsatta områden. De är också bra på att samverka med andra aktörer, två kriterier som beaktas i urvalsprocessen.
Vinnande förening premieras med 25 000 kr att användas i fortsatt integrationsarbete i Borås. Utdelningen sker i samband med Föreningsgalan den 7 november.
Mer informationPDF

Ny projektutlysning inom socialt entreprenörskap 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har ni en projektidé som bidrar till en socialt hållbar utveckling på din ort, en ny affärsidé för er förening eller utveckling av tjänster som bidrar till ökad sysselsättning? Utlysningen är till för mindre projekt i form av stimulans-/innovationsmedel. Syftet är att möjliggöra föreningsutveckling och utveckling av nya metoder, tjänster, produkter och processer.

Organisationer som kan söka är till exempel ideella föreningar, ekonomiska föreningar och stiftelser.

Projekttid: 12 månader, 1 januari – 31 december 2019. Sista ansökningsdag: 1 oktober 2018
Sökbart belopp: 100 000 – 150 000 kronor.

Mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Save the date! Boka tiden!

Överenskommelsens stormöte blir den 28 november 2018. Tid ca 17.30-20.

Nu breddas dialogen mellan civilsamhället och regeringen

En överenskommelse om en gemensam stödstruktur för dialog och sam råd har idag tecknats mellan regeringen och det civila samhället på nationell nivå.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Överenskommelsen vidareutvecklar den tidigare Överenskommelsen inom det sociala området och öppnar för nya möjligheter till dialog och samråd.

Senast ändrad: 2018-11-07 07.45

Ändrad av:

Dela sidan: Aktuellt

g q n C