Meny

Meny

Uppföljning Överenskommelsen

I december 2016 antog Kommunfullmäktige Överenskommen med De idéburna organisationerna i Borås. Enligt Överenskommelsen skall arbetet beskrivas i handlings- och uppdragsplaner.

Fritids- och folkhälsonämnden fick samordningsansvaret för arbetet och ansvarar därmed för uppföljning gentemot Kommunstyrelsen och har ärmed skickat ut en uppföljning till nämnderna.

För att vi skall kunna fortsätta att utveckla det gemensamma arbetet och förutsättningarna för samverkan inom Överenskommelsen behöver vi också svar på frågorna från idéburna verksamheter.

Svaret på frågorna kommer vi att redogöra för i en uppföljning till Kommunstyrelsen och på Överenskommelsens årliga stormöte den 28 novemver samt lyfta in i en gemensam plan för Överenskommelsen som antas av det gemensamma samrådet.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 16 november klockan 23.30.

Senast ändrad: 2018-09-14 07.43

Ändrad av:

Dela sidan: Uppföljning Överenskommelsen

g q n C