Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Anmälan för att få information och nyheter

Vi som jobbar med Överenskommelsen sprider information som kan utveckla och fördjupa samarbetet mellan Borås Stad och idéburna organisationer i Borås. Det kan till exempel handla om att sprida datum för temamöten och andra arrangemang, visa på bidrag som kan gå att söka och att visa det som görs och nya initiativ till samverkan.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Anmälan för att få information och nyheter

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender