Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Anmälan till FRÖ-möte om NAVET:s "HUbben"

Anna Gunnarsson, pedagog och utvecklare på Navet berättar om "HUbben"; en ny mötesplats för hållbarhets- och demokratifrågor.

I "HUbben" finns möjligheter att utforska och samskapa nya metoder för medborgardialog och engagemang så att vi tillsammans kan uppnå målen för agenda 2030 genom samverkan. De som besöker "HUbben" ska få uppleva att de har möjligheter att påverka sin samtid; vi vänder oss därför också direkt till grupper av framför allt unga och unga vuxna som har svårt att gör sina röster hörda i samhället.

Tisdagen den 25 maj kl 8-9.
Anna finns kvar till 9:15 för den som hinner vara kvar och prata mer om hur man eventuellt vill samverka.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Anmälan till FRÖ-möte om NAVET:s "HUbben"

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol