Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Anmälan till " Regionalt seminarier kring engagemang i civilsamhället och samverkan mellan civila samhället och de offentliga verksamheterna 2021".

21 september 8:30-12:00

Plats: Digitalt

Målgrupp: Offentliga aktörer och civilsamhällets organisationer

Befolkningens engagemang i civilsamhället
Professor Johan von Essen, som arbetar vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, presenterar resultatet från den senaste befolkningsstudien. Förutom att Johan och hans forskarkollegor som vanligt undersöker ideellt arbete, givande, politiskt deltagande samt informella insatser har de nu också studerat dem som aldrig har arbetat ideellt samt personer med utländsk bakgrund.

Samverkan mellan idéburen och offentlig sektor
Tora Törnqvist och/eller Mattias från NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne delar erfarenheter och lärdomar av sektorsövergripande samverkan och partnerskap i Skåne.

Inbjudan i PDF Pdf, 195.1 kB.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Anmälan till " Regionalt seminarier kring engagemang i civilsamhället och samverkan mellan civila samhället och de offentliga verksamheterna 2021".

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender