Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Checklista

Checklista för om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) kan vara ett alternativ.

När Borås Stad och den idéburna verksamheten ser gemensamma behov och har gemensamma
utvecklingsintressen kan ett IOP vara ett medel för att uppnå det.

IOP är därmed inte ett vanligt bidrag som man kan söka från kommunen. Det är heller inget IOP om
kommunen bara vill ”köpa” en tjänst av den idéburna verksamheten. Ett IOP handlar om att ingå ett partnerskap med avsikt att under en längre tid arbeta tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål. IOP ska därmed alltid föregås av ett samtal om behovet, det gemensamma intresset
och hur parterna kan samverka.

Stämmer ert förslag överens med ovanstående beskrivning?

"Checklista" för att göra en första bedömning om IOP:et rent juridiskt är möjligt.

  • Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen
  • Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället
  • Verksamheten är ett led i att förverkliga Överenskommelsen i Borås
  • Verksamheten kan inte ses som en del av de normerande förenings - eller verksamhets bidrag som Borås Stad kan erbjuda.
  • Avsikten är att den idéburna organisationen fortsatt ska vara en fri och självständig aktör.
  • Bägge parter är med och finansierar verksamheten med pengar eller med andra insatser (Exempelvis ideella krafter).
  • Verksamheten kommer inte detaljregleras från kommunens sida.
  • Verksamheten avser att drivas under längre tid.
  • Det finns inte en marknad eller en konkurrenssituation att vårda. Det finns inte privata företag som bedriver samma verksamhet på samma sätt eller med samma värden.

Har du svarat ja på alla frågorna är det troligt att IOP (idéburet offentligt partnerskap) kan vara en upphandlingsform som fungerar för din verksamhet. Det krävs dock oavsett juridisk kunskap för att gör en slutgiltig bedömning.

I Borås Stad är det koncernenheten i Borås Stad som kan hjälpa till med den granskningen. Bedömning görs utifrån denna checklista tillsammans med en utförlig beskrivning vad man vill göra och åstadkomma.

Kontakta angiven kontaktperson nedan för att få ytterligare hjälp.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Checklista

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender