Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Checklista

Checklista för om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) kan vara ett alternativ.

När Borås Stad och den idéburna verksamheten ser gemensamma behov och har gemensamma
utvecklingsintressen kan ett IOP vara ett medel för att uppnå det.

IOP är därmed inte ett vanligt bidrag som man kan söka från kommunen. Det är heller inget IOP om
kommunen bara vill ”köpa” en tjänst av den idéburna verksamheten. Ett IOP handlar om att ingå ett partnerskap med avsikt att under en längre tid arbeta tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål. IOP ska därmed alltid föregås av ett samtal om behovet, det gemensamma intresset
och hur parterna kan samverka.

Stämmer ert förslag överens med ovanstående beskrivning?

"Checklista" för att göra en första bedömning om IOP:et rent juridiskt är möjligt.

 • Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen
 • Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället
 • Verksamheten är ett led i att förverkliga Överenskommelsen i Borås
 • Verksamheten kan inte ses som en del av de normerande förenings - eller verksamhets bidrag som Borås Stad kan erbjuda.
 • Avsikten är att den idéburna organisationen fortsatt ska vara en fri och självständig aktör.
 • Bägge parter är med och finansierar verksamheten med pengar eller med andra insatser (Exempelvis ideella krafter).
 • Verksamheten kommer inte detaljregleras från kommunens sida.
 • Verksamheten avser att drivas under längre tid.
 • Det finns inte en marknad eller en konkurrenssituation att vårda. Det finns inte privata företag som bedriver samma verksamhet på samma sätt eller med samma värden.

Har du svarat ja på alla frågorna är det troligt att IOP (idéburet offentligt partnerskap) kan vara en upphandlingsform som fungerar för din verksamhet. Det krävs dock oavsett juridisk kunskap för att gör en slutgiltig bedömning.

I Borås Stad är det koncernenheten i Borås Stad som kan hjälpa till med den granskningen. Bedömning görs utifrån denna checklista tillsammans med en utförlig beskrivning vad man vill göra och åstadkomma.

Kontakta angiven kontaktperson nedan för att få ytterligare hjälp.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Checklista

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Gruppbild med representanter från Vracar

  Tillgänglighet i fokus under studiebesök från Serbien

  Publicerad

  Under vecka 39 har representanter från Vračar varit på studiebesök i Borås. Borås Stad och den serbiska kommundelen Vračar har ett så kallat kommunalt partnersk...
 • En krislåda

  Mat i fokus under Krisberedskapsveckan 2022

  Publicerad

  Den 26 september - 2 oktober är det den nationella Krisberedskapsveckan. Det är en kampanj som vill få Sveriges invånare att fundera över hur de löser sitt beho...
 • Svante Stomberg på Sandwalls plats framför en filmkamera

  Stadsdirektören svarar på viral trend på TikTok

  Publicerad

  Sedan knappt en vecka tillbaka trendar hashtaggen #vadhänderiborås på den sociala mediekanalen TikTok. Bilden av Borås som sprids är en mörk och dystopisk plats...
 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
 • Chatboten HjälpSam

  Säg hej till vår nya digitala medarbetare!

  Publicerad

  Idag gör vår nya digitala medarbetare sin första dag på Borås Stad och boras.se. Hen kommer finnas tillgänglig för att besvara besökarnas frågor dygnet runt.
Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Överförmyndarnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5